Prisijungti
Pradėkite dabar

Bendrosios sąlygos

Įvadas

Toliau išdėstytos sąlygos (toliau – Sąlygos) yra jūsų (toliau – jūs, jūsų) ir „SumUp Payments Limited.“ (toliau – „SumUp“, mes, mūsų arba mus) teisinis susitarimas, reglamentuojantis jūsų naudojimąsi mūsų teikiamomis mokėjimų apdorojimo ir kitomis paslaugomis, mūsų mobiliąja programėle (toliau – Programėlė arba Programinė įranga) ir bet kuria kortelių priėmimo įrenginio (toliau – Terminalas) versija (toliau kartu – Paslaugos).

SumUp Payments Ltd yra Finansinio Elgesio Tarnybos pagal Elektronininių pinigų reglamentą 2011 reglamentuota institucija (licencijos nr. 900700). SumUp yra ribotos atsakomybės įmonė, įsteigta Anglijoje ir Velse, registracijos numeris - 07836562, registacijos buveinė yra 32 - 34 Great Marlborough gatvė, Londonas, W1F 7JB, Didžioji Britanija.

Šis susitarimas suskirstytas į tris dalis: pirmoje dalyje aprašomos jūsų naudojimąsi Paslaugomis reglamentuojančios sąlygos, antroje dalyje aprašomos Paslaugų dalį – mokėjimų apdorojimą – reglamentuojančios sąlygos, o trečioje dalyje pateikiamos papildomos jūsų teisinį santykį su „SumUp“ lemiančios teisinės sąlygos.

Kad galėtumėte naudotis mūsų paslaugomis, privalote sutikti su šiomis Sąlygomis ir mūsų privatumo politika („Privatumo politika“), o sutikdamas laikytis šių Sąlygų, patvirtinate, kad perskaitėte, supratote ir sutinkate su mūsų Privatumo politika.

PIRMA DALIS. Paslaugos

1. Bendrosios sąlygos

1.1. Naudodamasis Paslaugomis kartu su savo suderinamu mobiliuoju įrenginiu ir mūsų Programėle bei Terminalu, galite apdoroti mokėjimo operacijas klientams (toliau – Kortelės turėtojas) atsiskaitant mokėjimo kortelėmis (toliau – Mokėjimo operacija). Atnaujintą suderinamų mobiliųjų įrenginių ir priimamų mokėjimo kortelių sąrašą rasite mūsų svetainėje.

1.2. Paslaugomis galite naudotis mūsų suteiktu Terminalu. Jei Mokėjimo operaciją apdorojate naudodamas vieną iš mūsų Terminalų, Terminalas bus naudojamas Mokėjimo operacijoms tarp mokėjimo kortelės ir mūsų serverių apdoroti ir autorizuoti. Naudojantis paslaugomis galima apdoroti tik tiesioginio mokėjimo kortele operacijas (fiziškai pateikiant kortelę).

1.3. Visos Mokėjimo operacijų lėšos bus įskaitytos į mūsų sąskaitą, o mes, gavę šias lėšas, jums į banko sąskaitą išmokėsime pagal šias Sąlygas priklausančią sumą (toliau – Išmoka). Prieš pervesdami Išmoką, išskaitysime taikomus mokesčius (toliau – Mokesčiai). Jei pasirinksite kainų planą (toliau – Planas), taikomus periodinius mokesčius mokėsite pagal pasirinktą Planą. Dabartinius Mokesčius ir Planus rasite mūsų svetainėje.

1.4. Galime jums teikti netiesioginio mokėjimo kortele operacijų apdorojimo paslaugas, kurios jums leistų priimti e. mokėjimus naudojant trečiųjų šalių programą (toliau –Partnerio programa), pvz., naudojant mobiliąją Programą arba svetainę, kurią partneris (toliau – Partneris) jums teikia atskiru jūsų ir Partnerio sudarytu komerciniu susitarimu. Jei jūs priimate tik e. prekybos mokėjimus, su Kortelių skaitytuvais ir mokėtojo pateiktų mokėjimo kortelių apdorojimo procedūromis susijusios šio Susitarimo nuostatos jums netaikomos.

Esame atsakingi tik už mokėjimų paslaugas, kurias teikiame kaip dalį partnerio programos. Mes neatsakome už Partnerio programos veikimą ar jums ir kitiems kortelių turėtojams Partnerio teikiamas paslaugas.

Jei susitarsite su Partneriu, mes galėsime atskaityti ne tik savo mokėjimo operacijų mokesčius, bet ir Partnerio taikomus mokesčius, kuriuos Partneriui turite mokėti pagal atskirą jūsų ir Partnerio sudarytą komercinį susitarimą (toliau – Partnerio mokesčiai).

1.4.1. Sutikdami su šiomis sąlygomis, mums patvirtinate, kad sutinkate, jog skirtingiems kortelės produktams būtų taikomas pagal mokesčių sąrašą naujai suderintas mokestis.

1.4.2. Suteiksime prieigą prie nuolatos atnaujinamų paskyros ataskaitų. Sutikdami su šiomis sąlygomis, mums patvirtinate, kad sutinkate, jog mokesčių informaciją apibendrintumėme pagal firminio ženklo, paskirties, mokėjimo priemonės (būdo) kategorijas bei mokėjimo operacijai taikomų tarpbankinių mokesčių tarifus ir jog šią informaciją jums periodiškai, bent kartą per mėnesį, skelbtumėme tokiu būdu, kad ją galėtumėte išsisaugoti arba atkurti nepakitusia forma.

1.5. Mūsų įsipareigojimas jums pagal šias Sąlygas apsiriboja Paskyros ir Paslaugų suteikimu. Imsimės visų tinkamų priemonių siekdami užtikrinti, kad Paslaugos būtų teikiamos ištisus metus dvidešimt keturias (24) valandas per parą ir septynias (7) dienas per savaitę. Tačiau pagrįsta savo nuožiūra galime laikinai sustabdyti arba apriboti jums teikiamų Paslaugų veikimą, jei būtina atlikti techninės priežiūros darbus arba jei to reikalauja įstatymas, arba jei neįvykdėte šiose Sąlygose išvardytų savo materialiųjų įsipareigojimų, arba jei pagrįstai įtariama, kad vyksta pinigų plovimas arba teroristinės veiklos finansavimas.

1.6. Jei taikytina, jums pateikiame Mokėjimo operacijų istoriją ir papildomas analizės sistemas.

1.7. Paslaugas galime bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo atnaujinti arba pakeisti.

1.8. Pasiliekame teisę paskirti trečiąją šalį, kad galėtume įvykdyti kai kuriuos arba visus šiose Sąlygose nurodytus įsipareigojimus.

„SumUp“ paskyra 2.1. Kad galėtumėte naudotis „SumUp“ teikiamomis Paslaugomis, turite užsiregistruoti ir susikurti „SumUp“ paskyrą (toliau – Paskyra). Patvirtinate, kad visa jūsų apie jus ir (arba) jūsų įmonę pateikta informacija yra teisinga įsipareigojimo laikytis šių Sąlygų metu. Be to, nurodomą informaciją, prireikus, turite atnaujinti. Paskyrą sėkmingai susikūrus, pirminio užregistruoto el. pašto adresu bus išsiųstas patvirtinimo laiškas. Susikurti galima tik vieną (1) Paskyrą, nebent mes duotume aiškų sutikimą susikurti papildomas Paskyras arba Subpaskyras. Turite pasirūpinti, kad jūsų Paskyroje nurodyta informacija būtų visada tiksli ir atnaujinta.

2.2. Jei identifikacinis pavadinimas skiriasi nuo įmonės pavadinimo, jis privalo būti aprašomojo pobūdžio, aiškiai identifikuojantis jus arba jūsų verslą ir nurodantis tikslų telefono numerį. Identifikacinis pavadinimas ir telefono numeris gali būti nurodomas Kortelės turėtojo kreditinės arba debetinės kortelės išraše.

2.3. Jums užsiregistravus ir susikūrus Paskyrą bei sutikus su šiomis Sąlygomis, mes savo nuožiūra galime patikrinti jūsų kreditingumą ir paprašyti jūsų pateikti papildomus dokumentus, kad galėtume atlikti visus reikiamus patikrinimus pagal taikytinus kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu įstatymus bei teisės aktus. Mes rinksime šią informaciją apie kreditą ir vykdysime šiuos papildomus patikrinimus, o jūs mums šiuo atžvilgiu, kiek tai yra būtina, padėsite.

2.4. Sprendimas, ar jūsų paskyra tinkamai patikrinta pagal atitinkamą dalį

atliksime visiškai savo nuožiūra. Kol nenustatysime ir nepatikrinsime jūsų tapatybės, šios Sąlygos sudaro preliminarų susitarimą, kuris jums yra privalomas visas, o mes pasiliekame teisę pagal šias Sąlygas bet kuriuo metu Paslaugų teikimą nutraukti arba visiškai nepradėti jų teikti.

2.5. Jūsų Paskyra bus užregistruota viename mūsų serverių. Sumą, kurią turime jums sumokėti, laikysime atskirai nuo savo lėšų, tačiau kartu su kitų Paskyrų vardu atskirame banke laikomomis sumomis pagal mūsų reguliavimo įsipareigojimus.

2.6. Jei dvejus (2) metus iš eilės jūsų Paskyroje nebus vykdomi jokie veiksmai, jūsų registruotu el. laiško adresu turėsime jums išsiųsti pranešimą, ir jei per trisdešimt (30) dienų į mūsų įspėjimą neatsakysite ir nepatvirtinsite, kad norite išlaikyti savo Paskyrą, mes jūsų Paskyrą automatiškai uždarysime. Su jūsų lėšomis bus elgiamasi pagal taikytinus įstatymus, ir jei leidžiama, atiteks „SumUp“.

Naudojimosi Paslaugomis apribojimai 3.1. Norint naudotis mūsų Paslaugomis, reikalingas suderinamas mobilusis įrenginys ir trečiųjų šalių teikiamos interneto ryšio paslaugos. Šios trečiosios šalys, jums jungiantis prie Paslaugos, gali apmokestinti naudojimąsi mobiliuoju įrenginiu ir (arba) interneto ryšiu – šie mokesčiai yra išskirtinai jūsų atsakomybė.

3.2. Sutikdamas, (-a) su šiomis Sąlygomis patvirtinate, kad esate teisėtas, (-a) Lietuvos gyventojas, (-a), Lietuvos pilietis, (-ė) arba verslo subjektas, turintis, (i) šalies, kurioje vykdoma veikla, leidimą šia veikla užsiimti. Paslaugos gali būti naudojamos tik verslo tikslais vienoje ar keletoje šalių, kuriose mes vykdome savo veiklą. Mes pateikiame ir atsiradus pakitimams, atnaujinsime šalių sąrašą mūsų tinklalapyje. Jei esate fizinis asmuo, kad galėtumėte naudotis Paslaugomis, turite būti aštuoniolikos (18) metų arba vyresnis. Bet kuriuo metu galime paprašyti pateikti amžių patvirtinantį dokumentą.

3.3. Sutikdamas su šiomis Sąlygomis taip pat sutinkate su kreditinių kortelių organizacijų, įskaitant, bet neapsiribojant „Visa“, „Mastercard“ ir „American Express“ (kartu – Kortelių schemos), tinklo taisyklėmis (toliau – Tinklo taisyklės). Pagal Tinklo taisykles kai kuriems mūsų Klientams, priklausomai nuo apdorojamų mokėjimo operacijų, gali tekti sudaryti atskirą susitarimą su vienu iš mus aptarnaujančių bankų arba Kortelių schemų. Jei esate vienas iš tokių Klientų, mes jums apie tai pranešime ir kartu pateiksime atskirą susitarimą. Šių Sąlygų ir aptarnaujančio banko susitarimo kolizijos atveju, sprendžiant kilusį konfliktą, viršenybę turi aptarnaujančio banko sandorio sąlygos.

3.4. Be aiškaus išankstinio mūsų leidimo negalite priimti mokėjimų, susijusių su prekėmis ir (arba) paslaugomis, įskaitant, bet neapsiribojant i) prekėmis, kurios netiekiamos jūsų asmeninei paskyrai arba kurios tiekiamos trečiosios šalies užsakymu; ii) prekėmis arba paslaugomis, kurios netiekiamos arba neteikiamos įprastinės mums nurodytos veiklos metu, įskaitant anksčiau Kortelės turėtojui suteikto kredito arba sumokėtų grynųjų pinigų grąžinimo priėmimą; iii) prekėmis arba paslaugomis, susijusiomis su neteisėtu turiniu, turiniu, kuriam pagal taikytinus įstatymus galioja apribojimai dėl nepilnamečių apsaugos, arba ginklų bei sprogmenų gaminimo instrukcijomis; iv) prekėmis arba paslaugomis, susijusiomis su lošimų paslaugomis, nesvarbu, ar pagal taikytinus įstatymus jos laikomos teisėtomis ar neteisėtomis; v) prekėmis arba paslaugomis, susijusiomis su sekso prekių parduotuvėmis arba pornografinėmis pramogomis; vi) prekėmis arba paslaugomis, susijusiomis su ginklais, nelegaliais narkotikais arba produktais; vii) prekėmis arba paslaugomis, susijusiomis su alkoholiu arba tabaku, jei alkoholis ir tabakas yra vienintelės jūsų parduodamos prekės; viii) prekėmis arba paslaugomis, mūsų pagrįsta nuomone, galinčiomis pakenkti bet kurios Kortelės schemos arba mūsų reputacijai; ix) prekėmis arba paslaugomis, susijusiomis su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu; x) prekėmis ir paslaugomis, uždraustomis pagal jums, kortelės turėtojui arba bet kuriai jūsų prekei ar teikiamai paslaugai taikytinus įstatymus ir teisės aktus, arba kurios yra apskritai nelegalios Mes savo nuožiūra nuspręsime, ar jūsų naudojimasis šiomis Paslaugomis gali būti priskirtinas kuriai nors pirmiau minėtai prekei ar paslaugai ir todėl laikytinas kaip pažeidžiantis šias Sąlygas. Pasiliekame teisę savo nuožiūra įtraukti neleistinų mokėjimo operacijų arba įmonių kategorijas, jas paskelbdami šiose Sąlygose arba mūsų svetainėje publikuojamoje priimtino naudojimo politikoje.

3.5. Jei mums pateiksite arba bandysite pateikti Mokėjimo operaciją, kuri mūsų nuomone, pažeidžia šias Sąlygas ar įstatymą ir kelia grėsmę mums, kitiems mūsų Paslaugų naudotojams arba duomenų tvarkytojams (įskaitant, bet neapsiribojant sukčiavimu, kenkimu prekės ženklui arba reputacijai ir nusikalstama veika), pasiliekame teisę Mokėjimo operacijos neautorizuoti, ją laikinai sustabdyti arba atšaukti; ir (arba) uždaryti arba laikinai sustabdyti jūsų Paskyrą; ir (arba) apie Mokėjimo operaciją pranešti atitinkamai teisėsaugos tarnybai; ir (arba) pareikalauti, kad atlygintumėte žalą; ir (arba), pritaikius vieną iš pirmiau minėtų teisių, iš jūsų imti iki 200 € administracinį mokestį.

Terminalai ir programinė įranga 4.1. Mūsų Terminalus įsigyti ir išsinuomoti arba pasiskolinti galite už nustatytą pirkimo kainą arba pagal mūsų nustatytas nuomos sąlygas, kurias taip pat skelbiame savo svetainėje. Įsigyjant gali būti taikomos atskiros sąlygos.

4.2. Turint vieną Paskyrą galima naudoti tik vieną Terminalą. Jums paprašius, galime suteikti keletą Terminalų papildomoms Paskyroms arba Subpaskyroms.

4.3. Terminalo negalima parduoti, išnuomoti, licencijuoti ar perduoti trečiajai šaliai; taip pat negalima trečiajai šaliai leisti juo naudotis. Jokiu būdu negalima modifikuoti Terminalo programinės ir aparatinės įrangos. Terminalo negalima naudoti jokiems kitiems tikslams, išskyrus Mokėjimo operacijų apdorojimui per įdiegtą Programėlės versiją.

4.4. Išskyrus atvejus, kai Terminalą esate nusipirkęs, paprašytas, Terminalą mums grąžinsite nutraukus šias Sąlygas, pasibaigus jų galiojimo laikui arba tam, kad galėtume turimą Terminalą pakeisti nauju. Jei šias Sąlygas nutrauksite Jūs, Terminalą turėsite grąžinti savo sąskaita.

4.5. Kad galėtumėte naudotis mūsų teikiamomis Paslaugomis, prireikus, įdiegsite visus Programėlės naujinius.

Jūsų įsipareigojimai 5.1. Pagal šias Sąlygas mokėjimo operacijas galite inicijuoti naudodamas tik mūsų suteiktus Terminalus.

5.2. Draudžiama priimti Mokėjimą, jei mokėjimo kortelėje nėra visų tos mokėjimo kortelės tipui būdingų elementų, jei mokėjimo kortelė atrodo suklastota ar pažeista ir jei mokėjimo kortelės galiojimo laikas yra pasibaigęs.

5.3. Be mūsų sutikimo draudžiama nustatyti didesnę nei 1,00 € Mokėjimo operacijos minimalią sumą. Be to, Kortelės turėtojams būtina sudaryti bent tokias pačias sąlygas kaip ir klientams, kurie už jūsų prekes ir (arba) teikiamas paslaugas atsiskaito grynaisiais pinigais – Kortelių turėtojams netaikysite jokių papildomų mokesčių.

5.4. Privalote stebėti savo Paskyrą bei Mokėjimo operacijų istoriją ir atitinkamam Kortelės turėtojui grąžinti per klaidą gautos Mokėjimo operacijos sumą arba perviršį, jei Mokėjimo operacijos suma buvo neteisinga.

5.5. Nedelsdamas privalote mums pranešti apie informacijos, kurią mums pateikėte sutikdamas su šiomis Sąlygomis, pasikeitimus, įskaitant vykdomos veiklos tipo ar pobūdžio pasikeitimą, prekių asortimento pasikeitimą, jūsų įmonės pardavimą ar nuomą ir kitą nuosavybės teisių pasikeitimą, teisinio statuso ar įmonės pavadinimo pasikeitimą, įmonės adreso ar banko sąskaitos duomenų pasikeitimą, esminį neigiamą jūsų finansinės padėties pasikeitimą ir informacijos, kurią pateikėte pagal kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu įstatymus, pasikeitimą.

5.6. Privalote savo įmonės patalpose matomoje vietoje išstatyti visą iš mūsų gautą „SumUp“ reklaminę medžiagą. Šią reklaminę medžiagą gali sudaryti jūsų parduotuvei, prekyvietei arba automobilio stiklui skirti lipdukai su „SumUp“ logotipu ir (arba) Mokėjimo kortelių schemų logotipai, ženklai ar skrajutės, kurie turi būti išstatyti Mokėjimo kortelių schemų, teisės aktų arba „SumUp“ reikalavimu.

5.7. Kortelės turėtojui privalote pateikti popierinį Mokėjimo operacijos kvitą, jei taip reikalaujama pagal įstatymą arba Mokėjimo kortelių schemos taisykles. Papildomai Kortelės turėtojui galite pasiūlyti Mokėjimo operacijos kvitą gauti el. paštu arba tekstine žinute (bet ne vietoj popierinės kvito versijos, jei ji būtina pagal teisės aktus).

5.8. Jūs patvirtinate, jog esate pats atsakingas už tai, kad Paskyros prisijungimo duomenys nebūtų pasiekiami kitiems asmenims, kad joks Terminalo naudotojas neklastotų įvestų duomenų ir kad niekas jūsų Paskyros, Terminalų ir kitos su Paslaugų naudojimu susijusios konfidencialios informacijos nenaudotų be jūsų leidimo. Jei įtariate arba žinote, kad jūsų Paskyra kažkas naudojasi be jūsų leidimo, privalote nedelsdamas mums apie tai pranešti ir (arba) mūsų svetainėje pakeisti savo prisijungimo slaptažodį. Gavę tokį pranešimą, imsimės pagrįstų priemonių, kad užkirstume kelią nesankcionuotam jūsų duomenų naudojimui.

5.9. Tol, kol galioja šios Sąlygos, privalote laikytis taikytinų Mokėjimo kortelių sektoriaus duomenų saugumo standarto (angl. Card Industry Data Security Standard, PCI-DSS) nuostatų (toliau – PCI reikalavimų laikymasis). Ypatingai šių nuostatų būtina laikytis mokėjimo kortelės duomenų saugojimo, apdorojimo ir perdavimo atžvilgiu. Informaciją apie PCI-DSS galite rasti PCI tarybos svetainėje adresu http://pcisecuritystandards.org.

5.10. Privalote nedelsdamas peržiūrėti mūsų pateiktas ataskaitas (pvz., sąskaitas faktūras ar atsiskaitymo ataskaitas) ir atsiskaitymus, lėšų grąžinimus bei kitas mokėjimo operacijas, sumokėtas į jūsų ar Kortelės turėtojo banko sąskaitą ar iš jos išskaitytas. Norėdamas ataskaitą užginčyti, tai padaryti privalote nedelsdamas vėliausiai per dvidešimt penkias (25) darbo dienas (darbo dienomis laikomos dienos nuo pirmadienio iki penktadienio, išskyrus šventines dienas ar kitas valstybines šventes Anglijoje) nuo atitinkamos ataskaitos gavimo arba atitinkamos mokėjimo operacijos datos. Laiku neužginčijus, bus laikoma, kad su ataskaita sutinkama. Pasiliekame teisę išduoti pataisytas ataskaitas arba pakoreguoti bet kurį mokėjimą šiam terminui pasibaigus. Esate pats atsakingas už Mokėjimo operacijų įrašų ir kitų su jūsų Paskyra ir Paslaugų naudojimu susijusių duomenų saugojimą, nebent teisės aktuose būtų numatyta kitaip.

ANTRA DALIS. Mokėjimų apdorojimas

6. Lėšos

6.1. Šiomis Sąlygomis mums ir visoms finansų įstaigoms, su kuriomis mes bendradarbiaujame, suteikiate aiškų leidimą jūsų vardu kaupti, gauti ir išmokėti lėšas 1.3 dalyje nurodyta tvarka. Šis leidimas galioja tol, kol neuždaroma arba nepanaikinama jūsų Paskyra. Išmokas į jūsų banko sąskaitą bent iš dalies atlieka trečiosios šalys-finansų įstaigos (pvz., bankai, kuriuose jūs ir mes turime savo sąskaitas), todėl po to, kai lėšas išmokame jūsų bankui, nebesame atsakingi už galutinį lėšų pervedimą į jūsų banko sąskaitą.

6.2. Už Paskyroje esančias lėšas negausite jokių palūkanų ar kitų pajamų. Neatšaukiamai mums perleidžiate visas teises ir teisinį interesą į bet kokias palūkanas ir (arba) kitas pajamas, kurios gali būti sukauptos arba yra siejamos su jūsų Paskyroje esančiomis lėšomis.

6.3. Nepervesime Išmokų už tas mokėjimo operacijas, kurių mums dar neapmokėjo atitinkama finansų įstaiga.

6.4. Mes turime teisę vykdyti tyrimą arba spręsti bet kokį su jūsų Paskyra susijusį ginčą, todėl, kol tai darysime, galime apriboti galimybę naudotis lėšomis. Galimybę disponuoti savo lėšomis galime apriboti ir remdamiesi teisės aktais arba teismo nutarimu.

7. Atsargos

7.1. Siekdami užtikrinti, kad pagal šias Sąlygas vykdytumėte savo mokėjimų įsipareigojimus, turime teisę bet kada laikinai sustabdyti Išmokų pervedimą, kad galėtume sukaupti atsargų (toliau – Atsargos). Mes bet kuriuo jūsų naudojimosi Paslaugomis metu savo nuožiūra galime išskaityti rizikos profiliu paremtas Atsargas.

7.2. Nepaisant 7.1 dalies, Atsargos taip pat naudojamos kaip mums suteiktas užstatas ir mes turime teisę jį kaupti ir iš Atsargų išskaityti visas sumas, kurias esate mums skolingas pagal šias Sąlygas, įskaitant Paskyros balanso deficitą, iš anksto jūsų apie atskirus atvejus neįspėjus.

7.3. Jei esate mums skolingas didesnę nei Atsargose esančią sumą, nedelsdamas per 3 (tris) darbo dienas nuo pareikalavimo dienos mums šią sumą sumokėsite. Šiomis Sąlygomis mums suteikiate aiškų leidimą nuo banko sąskaitos, į kurią pervedamos Išmokos, ir (arba) kreditinės kortelės arba banko sąskaitos, kuri buvo naudojama mūsų Terminalui įsigyti, nurašyti dėl šių sumų rinkimo susidariusias išlaidas arba tokias sumas išskaityti iš jums mokėtinų Išmokų. Jei, mums pareikalavus, nesumokėsite visos mums skolingos sumos, bus laikoma, kad rimtai pažeidėte šias Sąlygas ir turėsite padengti visas su šios sumos išieškojimu susijusias išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant advokato honoraru, mokesčiu išieškojimo agentūrai ir taikomomis palūkanomis.

8. Atgalinis nuskaitymas

8.1. Mokėjimo operacijos suma gali būti išskaityta iš jūsų Paskyros, jei Mokėjimo operacija yra užginčijama, ją dėl kokios nors priežasties atšaukia atitinkama Mokėjimo kortelių schema, mūsų duomenų tvarkytojai, Kortelės turėtojas arba kuri nors iš mūsų paskirtųjų finansų institucijų, jei Mokėjimo operacija neautorizuojama arba mes turime pagrindo manyti, kad Mokėjimo operacija nebuvo autorizuota arba ji tariamai yra neteisėta, įtartina arba pažeidžia šias Sąlygas (toliau – Atgalinis nuskaitymas).

8.2. Paprašytas, mums savo sąskaita pagelbėsite ištirti bet kurią Mokėjimo operaciją, kurią apdorojote naudodamasis mūsų paslaugomis; be to, sutinkate, kad jei laiku mums nepadėsite, įskaitant reikiamų dokumentų pateikimą ne vėliau kaip per dešimt (10) darbo dienų nuo mūsų prašymo gavimo, gali būti atliktas atgalinis lėšų nuskaitymas. Pasiliekame teisę Atgalinio nuskaitymo proceso tyrimą ir (arba) su juo susijusį tarpininkavimą apmokestinti; visi su tuo susiję mokesčiai retkarčiais skelbiami mūsų svetainėje.

8.3. Jei kortelę išleidęs bankas arba Mokėjimo kortelių schema Atgalinio nuskaitymo ginčo jūsų naudai neišsprendžia arba jei nusprendžiate Atgalinio nuskaitymo neužginčyti, pasiliekame teisę kartu su pirmine Mokėjimo operacijos suma iš jūsų išskaityti taikomą mokestį, o pirminę Mokėjimo operacijos sumą išmokėti Kortelės turėtojui.

8.4. Jei nuspręstume, kad jūsų atveju atliekama per daug Atgalinių nuskaitymų, turime teisę Išmokų pervedimą iš Paskyros į jūsų banko sąskaitą uždelsti, mūsų sprendimu pagrįstą sumą palikti Atsargose, kad galėtume padengti tikėtinus Atgalinius nuskaitymus ir susijusius mokesčius ateityje arba nutraukti / sustabdyti Paslaugų teikimą ir uždaryti jūsų Paskyrą.

9. Grąžinimas

9.1. Pagal šias Sąlygas ir naudodami šias Paslaugas Mokėjimo operacijoms priimti, savo Paskyroje apdorosite sumokėtų sumų grąžinimą laikydamiesi šių Sąlygų ir Tinklo taisyklių.

9.2. Pagal Tinklo taisykles, be kitų reikalavimų laikymosi, privalote klientui pirkimo metu pasiūlyti deramą pinigų grąžinimo bei sandorio atšaukimo politiką ir apie ją paaiškinti; be to, negalite Mokėjimo operacijos kompensuoti grynaisiais pinigais, nebent to reikalautų teisės aktai, ir už Mokėjimo operacijos sumos grąžinimą nepriimti grynųjų pinigų arba kito vertingo daikto.

9.3. Grąžinama suma turi apimti reikiamus grąžintinus mokesčius ir negali viršyti pirminės Mokėjimo operacijos sumos.

9.4. Mainų, dalinio grąžinimo arba klaidingos Mokėjimo operacijos ar Mokėjimo operacijos sumos atveju pirmiausia privalote grąžinti visą pirminę Mokėjimo operacijos sumą ir tik po to inicijuoti naują Mokėjimo operaciją už naujas prekes ir (arba) paslaugas arba apmokestinamas sumas.

9.5. Jūsų Paskyroje apdorotas pinigų grąžinimo procesas yra autorizuojamas iki trisdešimt (30) dienų nuo Mokėjimo operacijos inicijavimo. Iš jūsų išskaitysime pirminę Mokėjimo operacijos sumą bei taikytinus mokesčius ir po to pirminę Mokėjimo operacijos sumą grąžinsime Kortelės turėtojui.

9.6. Jei nuspręsime, kad apdorojate labai daug grąžinimo operacijų, pinigų grąžinimo funkciją galime išjungti.

10. Mokesčiai

10.1. Esate atsakingas už su mūsų Paslaugų naudojimu susijusių nustatytų, mokėtinų arba dėl kokių nors priežasčių privalomų rinkti, mokėti arba išskaičiuoti mokesčių apskaičiavimą, rinkimą, išskaičiavimą, deklaravimą ir pervedimą atitinkamai mokesčių institucijai. Mes turime leidimą, tačiau neprivalome jūsų Paskyros duomenų ir Mokėjimo operacijų istorijos pranešti atitinkamoms institucijoms, jei to reikalauja teisės aktai arba valdžios institucijos. Neprivalome nuspręsti ir nespręsime, ar taikomi kokie nors Mokesčiai, taip pat neapskaičiuosime, nerinksime ir nedeklaruosime arba jokiai mokesčių institucijai nepervesime jokių su Mokėjimo operacijomis siejamų Mokesčių. „SumUp“ aiškiai atsisako bet kokios atsakomybės už Mokesčius.

10.2. Į Mokėjimo operacijas neįskaičiuosite jokių mokesčių, nebent taikytiname įstatyme operacijas reikalaujama apmokestinti. Jei mokėjimo operaciją būtina apmokestinti, mokestis turi būti įskaičiuotas į mokėjimo operacijos sumą, o ne nuskaitomas atskirai. TREČIA DALIS. Papildomos teisinės sąlygos

11. Mūsų atsakomybė

11.1. Jei nėra teisės aktuose nustatytų apribojimų, mes nesame atsakingi už tiesioginius ar netiesioginius nuostolius ir žalą arba įsipareigojimų nevykdymą, jei šie nuostoliai ir žala patiriami arba įsipareigojimai nevykdomi dėl nenugalimos jėgos aplinkybių arba dėl to, kad mes laikomės teisinių bei reglamentavimo reikalavimų ir Tinklo taisyklių arba jūs pažeidžiate šias Sąlygas ar kitus teisinius ir reglamentavimo reikalavimus.

11.2. Mes nesame atsakingi už jokius netiesioginius nuostolius, įskaitant prarastą pelną ar sugadintą reputaciją.

11.3. Nė viena iš šių Sąlygų nuostatų nepanaikina mūsų įsipareigojimo prisiimti įstatymų numatytą atsakomybę, kuri negali būti panaikinama arba iš dalies keičiama šalių susitarimu.

11.4. „SumUp“ nelaiduoja ir neatsako už trečiųjų šalių, kurios dalyvauja teikiant Paslaugas arba reklamuojasi mūsų svetainėje, veiksmus arba neveikimus.

11.5. Mes nesame atsakingi už sutrikusį arba pablogėjusį Paslaugų teikimą ir sutrikusį arba pablogėjusį tarpinių paslaugų teikimą pagal šias Sąlygas.

11.6. Jokiu atveju nesame atsakingi už pretenzijas, ieškinius, žalą ar nuostolius, kurių suma viršija per paskutinius tris (3) mėnesius prieš įvykį, dėl kurio keliama esama pretenzija, jums suteiktų Paslaugų apmokestinimo sumą.

11.7. Mes nesame atsakingi už jokius trečiųjų šalių aparatinės įrangos ar kitų produktų, kuriuos galime parduoti arba naudoti teikdami Paslaugas, defektus. Gamintojas, išimtinai atsakantis už techninę priežiūrą ir palaikymą, apibrėžia šiai aparatinei įrangai ir produktams taikomą garantiją ir kitas sąlygas.

12. Žalos atlyginimas Jūs garantuojate žalos atlyginimą, mus ir mūsų darbuotojus, direktorius, agentus, asocijuotąsias įmones, atstovus ir mūsų duomenų tvarkytojus ginate bei laikote neatsakingais už jokias pretenzijas, išlaidas (įskaitant, be apribojimų, pagrįstą advokato honorarą), nuostolius ir žalą, kylančią dėl kokios nors pretenzijos, veiksmo, audito, tyrimo ar kitų procesinių veiksmų, pradėtų i) dėl to, kad pažeidėte kokį nors taikytinos jurisdikcijos įstatymą, taisyklę ar teisės aktą arba kurią nors šių Sąlygų, Tinklo taisyklių nuostatą, arba kurių nors kitų papildomų jūsų Paskyrai taikomų sąlygų nuostatą; ii) dėl to, kad neteisėtai arba netinkamai naudojotės Paslaugomis; iii) dėl naudojantis Paslaugomis jūsų pateiktos kurios nors Mokėjimo operacijos; iv) dėl to, kad pažeidėte kurią nors trečiosios šalies teisę, įskaitant, be apribojimų, teisę į privatumą, asmenines viešinimo teises arba intelektinės nuosavybės teises; arba v) dėl to kad, Paslaugomis, naudodama jūsų unikalųjį naudotojo vardą, slaptažodį ar kitą atitinkamą saugos kodą, naudojasi kita šalis.

13. Konfidencialumas ir privatumas

13.1. Tiek jūs, tiek mes konfidencialią informaciją, kurią dėl šio susitarimo gaunate iš mūsų arba mes gauname iš jūsų ar Kortelės turėtojo, laikome konfidencialia ir ypač šios konfidencialios informacijos neleidžiame pasiekti trečiosioms šalims. Konkrečiau, bet kokios jūsų ar mūsų vykdomos veiklos ir (arba) komercinės paslaptys ir taip pat bet kokia ne anoniminė Kortelės turėtojo informacija yra konfidenciali. Tiek jūs, tiek mes privalome laikytis taikytino duomenų apsaugos reglamento ir imtis atitinkamų priemonių, kad be leidimo nebūtų naudojamos mokėjimo kortelės ir Kortelės turėtojo duomenys. Šie duomenys gali būti saugomi tik tuo atveju, jei tai absoliučiai būtina ir tik absoliučiai būtiną laikotarpį.

13.2. Jei Kortelės turėtojo asmens duomenys iš mūsų persiunčiami atgal jums, šiuos duomenis galite naudoti tik tiek, kiek tai yra būtina norint nustatyti limitus, imtis kovos su sukčiavimu priemonių arba išvengti mokėjimo įsipareigojimų neįvykdymo; šių duomenų negalima naudoti profiliavimui (pvz., vartotojų pirkimo elgsenos analizei) arba prekybos ir rinkodaros veiklai, nebent Kortelės turėtojas dėl tokio duomenų naudojimo būtų davęs aiškų sutikimą. Draudžiama šią informaciją atskleisti arba suteikti trečiosioms šalims ir naudoti rinkodaros tikslais, nebent gautumėte aiškų Kortelės turėtojo sutikimą. Privalote laikytis visų atitinkamų duomenų apsaugos teisės aktų.

13.3. Išsamesnę informaciją apie tai, kaip renkame, naudojame ir saugojame jūsų asmens duomenis, galite rasti mūsų svetainėje skelbiamoje Privatumo politikoje.

14. Santykiai su trečiosiomis šalimis

Mes nesame jūsų ir Kortelės turėtojo teisinių santykių šalis ir neprisiimame jokios atsakomybės, susijusios su pagrindiniu bet kokios Mokėjimo operacijos tikslu, įskaitant, bet neapsiribojant jūsų parduodamų prekių ir paslaugų kokybe bei pobūdžiu, pardavimo kaina, nuolaidomis, garantijos sąlygomis ir t. t. Visada veiksite kaip atskiras nuo „SumUp“ subjektas.

15. Sąlygos, laikinas paslaugų teikimo sustabdymas ir nutraukimas

15.1. Galite bet kuriuo metu baigti naudotis savo Paskyra ir ją uždaryti. Bet kuriuo metu be jokios priežasties arba esant kokiai nors priežasčiai iš anksto jus įspėję jūsų Paskyrą galime laikinai sustabdyti, jos veikimą nutraukti arba Paskyrą uždaryti. Taip pat jūsų Paskyrą galime laikinai sustabdyti, jos veikimą nutraukti arba ją uždaryti iš anksto apie tai neįspėję, jei: i) pažeidėte bent vieną šių Sąlygų nuostatą arba kurią kitą konkrečioms Paslaugoms, kurioms galioja atskiros sąlygos, taikomą nuostatą, įskaitant, be apribojimų, Tinklo taisykles; arba ii) pažeidėte arba mes turime pagrindo manyti, jog pažeidėte naudojimuisi mūsų Paslaugomis taikytiną įstatymą arba teisės aktą; arba iii) mes turime pagrindo manyti, jog kokiu nors būdu užsiimate nesąžininga veikla, pinigų plovimu, terorizmo finansavimu ar kita kriminaline veika; arba iv) mes pagrįstai manome, jog jūsų Paskyrai kyla pavojus arba yra kitų saugumo problemų.

15.2. Jei jūsų Paskyros veikimas dėl kokios nors priežasties nutrauktas arba Paskyra uždaryta, jūs: i) ir toliau privalote laikytis šių Sąlygų, ii) nedelsdamas nustojate naudotis Paslaugomis, iii) pripažįstate, kad licencija naudotis pagal šias Sąlygas jums teikiamomis Paslaugomis nustoja galioti, iv) sutinkate su tuo, kad mes pasiliekame teisę ištrinti visus mūsų serveriuose saugomus jūsų Paskyros duomenis, tačiau to daryti neprivalome ir v) nelaikote mūsų atsakingais jums ar kuriai nors trečiajai šaliai už Paslaugų teikimo nutraukimą arba jūsų Paskyros duomenų ištrynimą.

15.3. Nutraukus jūsų Paskyros veikimą, nedelsdamas mums sumokate visas pagal šias Sąlygas mums skolingas sumas, o mes atitinkamai sumokame visas pagal šias Sąlygas jums skolingas sumas. Nepaisant pirmiau minėtų nuostatų, turime teisę išskaityti Atsargas, kol už Paskyrą bus atsiskaityta, įskaitant galimus Atgalinius nuskaitymus; tačiau bet kuriuo atveju toks išskaitymas nevyks ilgiau nei trylika (13) mėnesių po Paskyros veikimo nutraukimo.

16. Komunikacija

16.1. Rašytinius pranešimus ar įspėjimus siųsime el. paštu jūsų nurodytu el. pašto adresu arba skelbsime savo svetainėje. Nuo pranešimų ir įspėjimų paskelbimo mūsų svetainėje arba išsiuntimo jums el. paštu praėjus dvidešimt keturioms (24) valandoms, laikoma, kad šiuos pranešimus ir įspėjimus jūs gavote, nebent gautume pranešimą apie nepristatytą el. laišką.

16.2. Šiam tikslui savo Paskyroje visada būsite nurodęs bent vieną galiojantį el. pašto adresą. Mes neprisiimame atsakomybės už tai, kad vienintelis jūsų nurodytas el. pašto adresas negalioja arba už tai, kad jūsų el. pašto adresas pasikeitė, o jūs mūsų apie tai neįspėjote.

16.3. Jūs turite reguliariai ir dažnai tikrinti gaunamus el. laiškus. El. laiškuose gali būti pateikiamos nuorodos į papildomą komunikaciją mūsų svetainėje. Jei pagal teisės aktus informaciją jums privalome pateikti patvarioje laikmenoje, jums išsiųsime el. laišką arba pranešimą, kuriuo nukreipsime į informaciją mūsų svetainėje – informaciją galėsite atsispausdinti. Turite saugoti visos jums siunčiamos ar jums atskleidžiamos informacijos kopijas.

16.4. Be komunikacijos el. paštu, pasiliekame teisę, prireikus, su jumis susisiekti įprastiniu paštu arba telefonu. Visi pranešimai ar įspėjimai laikomi gautais praėjus trims (3) darbo dienoms po išsiuntimo Jungtinės Karalystės paštu ir penkioms (5) darbo dienoms po išsiuntimo tarptautiniu paštu.

17. Intelektinės nuosavybės teisės

17.1. Intelektinės nuosavybės teisės (toliau – IN teisės) reiškia visas tiesiogiai ar netiesiogiai su Paslaugomis, Terminalais, svetaine, interneto domeno vardais, visu turiniu, Paslaugų technologijomis ir logotipais susijusias teises, įskaitant, bet neapsiribojant autorių teisėmis, asmeninėmis neturtinėmis teisėmis, duomenų bazės gamintojo teisėmis, prekių ženklais, teisėmis į pavadinimą, naudingaisiais modeliais ir dizaino teisėmis, patentais ir visomis kitomis išimtinėmis ir neišimtinėmis teisėmis visame pasaulyje, galiojančiomis dabar arba galinčiomis galioti, būti suteiktomis ar perduotomis ateityje.

17.2. Mes (arba mūsų licenciarai) esame vieninteliai visų su Paslaugomis susijusių IN teisių savininkai ir nė viena šių Sąlygų nuostata nėra aiškinama kaip IN teises perduodanti ar suteikianti jums. Jums draudžiama IN teises kopijuoti, imituoti arba naudoti be išankstinio rašytinio mūsų sutikimo.

17.3. Mes jums suteikiame asmeninę, ribotą, neišimtinę, atšaukiamą, neperleidžiamą (be teisės į sublicenciją) licenciją elektroniniu būdu naudotis Paslaugomis mokėjimo operacijoms priimti.

17.4. Be išankstinio rašytinio mūsų sutikimo draudžiama i) jums pagal šias Sąlygas suteiktas teises perleisti trečiajai šaliai; ii) trečiajai šaliai suteikti galimybę naudotis Paslaugomis (išnuomojant ar kokiu kitu būdu); iii) rankiniu ar automatizuotu būdu, pvz., naudojant robotus, vorus, duomenų perėmiklius ir pan., naudoti ir stebėti „SumUp“ sistemoje esantį turinį, medžiagą ar informaciją; iv) „SumUp“ turinį, medžiagą ar informaciją kopijuoti, atkurti, pakeisti, modifikuoti, imituoti, viešai skelbti, perpublikuoti, įkelti, siųsti, perduoti, perparduoti arba platinti; v) pažeisti Paslaugų roboto apribojimų antraštėse nurodytus apribojimus, ignoruoti ar apeiti techninių Paslaugų apribojimus, naudoti įrankius Paslaugų priemonėms ir funkcijoms, kurios paprastai yra išjungtos, suaktyvinti arba Paslaugą dekompiliuoti, išardyti ar kitu apgrąžos inžinerijos būdu analizuoti, išskyrus atvejus, kai toks apribojimas aiškiai draudžiamas teisės aktais; arba vi) Paslaugas naudoti kitais nei šiose Sąlygose leidžiamais tikslais.

17.5. Naudodamasis Paslaugomis galite sugeneruoti ir mums pateikti turinį (toliau – Naudotojo turinys). Jūs išlaikote visas su šiuo Naudotojo turiniu susijusias teises, atsižvelgdamas į teises, kurias mums suteikiate sutikdamas su šiomis Sąlygomis. Pateikdamas bet kokį Naudotojo turinį, pripažįstate, kad esate turinio savininkas arba kad turite autorių teisių subjekto leidimą turinį pateikti, ir mums suteikiate pasaulinę, neišimtinę, be atskaitymų autoriams, visiškai apmokėtą, perleidžiamąją ir sublicencijuojamą teisę šį turinį naudoti ir atkurti su Paslauga ar „SumUp“ susijusiai reklaminei veiklai ar viešam eksponavimui. Jūsų pateiktą Naudotojo turinį galite ištrinti nutraukdami savo Paskyros veiklą. Naudodamasis Paslaugomis, neteiksite Naudotojo turinio, kuris: i) yra apgaulingas, klaidinantis, neteisėtas, nešvankus, nepadorus, pornografinis, įžeidžiantis, šmeižikiškas, grasinantis, persekiojantis, kupinas neapykantos, užgaulus arba kurstantis; ii) skatina elgesį, laikytiną nusikalstama veika arba užtraukiantį civilinę atsakomybę; iii) pažeidžia pareigą kuriam nors asmeniui ar subjektui arba pažeidžia asmens ar subjekto teisę, įskaitant teisę į viešumą ir privatumą; iv) sudarytas iš sugadintų duomenų ar kitų kenksmingų, pavojingų ar ardomųjų failų; v) reklamuoja su „SumUp“ ar šios bendrovės partneriais konkuruojančias prekes ar paslaugas; arba vi) mūsų nuomone, trukdo kuriam nors asmeniui ar subjektui naudotis ar mėgautis Paslauga, kelia mums grėsmę arba užtraukia mums atsakomybę. Nors Naudotojo turinio neprivalome tikrinti, redaguoti ar stebėti, pasiliekame teisę jūsų iš anksto neįspėję Naudotojo turinį bet kuriuo metu redaguoti arba ištrinti. Jūs pripažįstate, kad naudodamas Paslaugas galite susidurti su įžeidžiančiu, nepadoriu arba nepageidaujamu Naudotojo turiniu. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokio jūsų Naudotojo turinio praradimą ar sugadinimą.

18. Daliniai pakeitimai

18.1. Turime teisę šias Sąlygas bet kuriuo metu iš dalies pakeisti ir pakeisti, ištrinti, nutraukti arba nustatyti bet kuriam Paslaugų aspektui taikomas sąlygas.

18.2. Mes jums pranešime apie siūlomus šių Sąlygų pakeitimus išsiųsdami el. laišką jūsų Paskyroje nurodytu pirmuoju el. pašto adresu arba paskelbdami pranešimą Programėlėje.

18.3. Siūlomas pakeitimas įsigalios praėjus dviems (2) mėnesiams nuo pranešimo datos, nebent prieš šiems pakeitimas įsigaliojant, būtumėte mums pranešęs, kad nesutinkate su siūlomais pakeitimais. Pakeitimai, dėl kurių šios Sąlygos jums taps palankesnės, įsigalios nedelsiant, jei taip nurodoma išsiųstame pranešime apie pakeitimus.

18.4. Naujausią Sąlygų versiją rasite mūsų svetainėje.

19. Dalumas

Jei kurią nors šių Sąlygų dalį atitinkamos jurisdikcijos teismas pripažintų negaliojančia, neteisėta ar nevykdytina, tokia dalis bus pašalinta iš likusių Sąlygų, kurios ir toliau bus galiojančios ir vykdytinos, kiek tai leidžia teisės aktai.

20. Teisių perleidimas

20.1. Turime teisę laisva valia šiose Sąlygose nustatytas savo teises ir įsipareigojimus perleisti trečiosioms šalims ir pagal šias Sąlygas bus laikoma, kad jūs tokiam teisių perleidimui duodate savo sutikimą.

20.2. Jūs negalite šiose Sąlygose nustatytų savo teisių ir įsipareigojimų perleisti trečiosioms šalims be išankstinio rašytinio mūsų sutikimo.

21. Ginčai

21.1. Visi skundai dėl Paslaugų pirmiausia pateikiami mums susisiekiant su mūsų klientų aptarnavimo skyriumi.

21.2. Bet koks dėl šių Sąlygų kilęs ar su jomis susijęs ginčas, įskaitant, be apribojimų, ginčus, susijusius su jų galiojančia išvada, egzistavimu, negaliojimu, pažeidimu ar nutraukimu, galiausiai yra perduodamas Delavero teismams, išskyrus atvejus, kai tai draudžiama federaliniais teisės aktais. Prieš perduodant ginčą teismui, abi šalys stengiasi ginčą išspręsti draugiškų derybų būdu.

22. Reglamentuojantys teisės aktai

Jūsų Paskyra veikia Anglijoje, todėl šios Sąlygos yra reglamentuojamos ir interpretuojamos pagal Anglijos teisės aktus.