Bendrosios sąlygos

Įvadas

Toliau išdėstytos sąlygos („Sąlygos“) yra jūsų („jūs“, „jūsų“) ir SumUp EU Payments UAB („SumUp“, „mes“, „mus“ arba „mūsų“) teisinis susitarimas, reglamentuojantis jūsų naudojimąsi mūsų teikiamomis mokėjimų apdorojimo ir kitomis paslaugomis, mūsų mobiliąja programėle („Programėlė“) ir bet kokia mūsų kortelių priėmimo įrenginių („Skaitytuvas“) versija (kartu – „Paslaugos“).

„SumUp EU Payments UAB“ yra Lietuvos banko licencijuota elektroninių pinigų įstaiga (licencijos Nr. 56, išduota 2019 m. rugpjūčio 27 d.). Registruotasis adresas: Konstitucijos pr. 21B, 08130 Vilnius, Lietuva. Įmonės kodas: 305074395.

„SumUp EU Payments UAB“ Lietuvos bankas suteikė leidimą veikti kaip elektroninių pinigų įstaigai (licencijos Nr. 56, išduota 2019 m. rugpjūčio 27 d.). Elektroninių pinigų įstaigos licencija, išduota bendrovei „SumUp“, skelbiama oficialioje Lietuvos banko svetainėje, ją galima rasti pasinaudojus šiomis nuorodomis:

anglų k.: https://www.lb.lt/en/frd/view_license?id=1879

lietuvių k.:https://www.lb.lt/lt/frd-licencijos/view_license?id=1879

SumUp yra įtraukta į viešąjį Lietuvos banko tvarkomą sąrašą „Elektroninių pinigų įstaigos, turinčios elektroninių pinigų įstaigos licenciją“, skelbiamą oficialioje Lietuvos banko svetainėje. Sąrašą galima rasti pasinaudojus šia nuoroda: https://www.lb.lt/en/sfi-financial-market-participants?ff=1&market=1&type%5B%5D=7&business_form%5B%5D=32

SumUp veiklą prižiūri Lietuvos bankas, kurio buveinės adresas – Gedimino pr. 6, LT-01103, Vilnius, Lietuvos Respublika, telefono Nr. +370 800 50 500. Daugiau informacijos apie Lietuvos banką galima rasti oficialioje svetainėje adresu https://www.lb.lt/.

Su bendrove SumUp galima susisiekti el. paštu: pagalba@sumup.lt.

Šis susitarimas suskirstytas į penkias dalis: pirmoje dalyje aprašomos jūsų naudojimąsi Paslaugomis reglamentuojančios sąlygos; antroje dalyje aprašomos Paslaugų dalį – mokėjimų apdorojimą – reglamentuojančios sąlygos; trečioje dalyje aprašomos sąlygos, susijusios su mūsų Kortelių Paslaugomis; ketvirtoje dalyje pateikiamos papildomos jūsų teisinius santykius su mumis reglamentuojančios nuostatos; penktoje dalyje pateikiami Sąlygose vartojamų apibrėžčių ir santrumpų paaiškinimai.

Šiuo dokumentu jums pranešama apie Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 3 straipsnio 7 dalies išimtį, leidžiančią SumUp, kaip mokėjimo paslaugų teikėjui, ir jums, kaip mokėjimo paslaugų naudotojui, kuris nėra vartotojas, nukrypti nuo Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo III dalies (įskaitant 13 straipsnį, kuriame išvardyti reikalavimai bendrajai mokėjimo paslaugų teikimo sutarčiai tarp mokėjimo paslaugų teikėjo ir mokėjimo paslaugų naudotojo), 4 straipsnio 1 dalies, 4 straipsnio 2 dalies, 4 straipsnio 3 dalies, 11 straipsnio 1 dalies, 11 straipsnio 2 dalies, 11 straipsnio 5 dalies, 29 straipsnio 3 dalies, 36 straipsnio (kiek tai susiję su pranešimo apie neautorizuotas ar netinkamai įvykdytas mokėjimo operacijas terminu), 37, 39, 41, 44, 51, 52 straipsnių nuostatų. Šiuo dokumentu jums pranešama, o sutikdami su šiomis Sąlygomis patvirtinate, kad suprantate, jog šios Sąlygos tam tikrais atvejais gali nukrypti nuo minėtų įstatymo nuostatų, įskaitant tai, kad šių Sąlygų turinys gali būti siauresnis nei reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 13 straipsnį, bei sutinkate laikytis šių Sąlygų tokių, kokios jos yra suformuluotos, įskaitant visus tokius nukrypimus.

Norėdami naudotis mūsų Paslaugomis, privalote visiškai sutikti su šiomis Sąlygomis ir mūsų Privatumo politika.

Pažymėdami langelį, kad suprantate šias Sąlygas ir su jomis sutinkate, patvirtinsite ir įsipareigosite laikytis visų šių Sąlygų nuostatų.

Sutikdami su šiomis Sąlygomis taip pat patvirtinate, kad perskaitėte mūsų Privatumo politiką, ją supratote ir su ja sutinkate.

Šios Sąlygos parengtos lietuvių kalba, o sutikdami su šiomis Sąlygomis patvirtinate, kad suprantate šią kalbą, neprieštaraujate, jog ši kalba būtų vartojama sutartiniuose jūsų ir mūsų santykiuose, taip pat sutinkate laikytis šių Sąlygų ta kalba, kuria jos parengtos.

PIRMA DALIS. Prekybininkui skirta mokėjimų apdorojimo paslauga

1. Bendroji informacija

1.1 Mūsų teikiamos Paslaugos suteikia jums galimybę priimti atsiskaitymus mokėjimo kortelėmis („Atsiskaitymas“) iš savo klientų („Kortelės turėtojas“), šiuo tikslu naudojantis savo suderinamu mobiliuoju įrenginiu ir mūsų Programėle bei Skaitytuvu. Atnaujintą suderinamų mobiliųjų įrenginių ir priimamų mokėjimo korteliųsąrašą rasite mūsų svetainėje.

1.2. Paslaugomis galite naudotis tik per mūsų suteiktą Skaitytuvą. Jei Atsiskaitymus priimate naudodamas vieną iš mūsų Skaitytuvų, Skaitytuvas bus naudojamas Atsiskaitymams tarp mokėjimo kortelės ir mūsų serverių apdoroti ir autorizuoti.

1.3. Galime jums teikti ir mokėjimo paslaugas, kai kortelė nenaudojama, kurios jums leistų priimti e. prekybos mokėjimus naudojant trečiųjų asmenų programėlę („Partnerio programėlė“), t.y., naudojant mobiliąją programėlę arba svetainę, kurią partneris („Partneris“) jums teikia pagal atskirą jūsų ir Partnerio sudarytą komercinį susitarimą. Jei jūs priimate tik e. prekybos mokėjimus, šių Sąlygų nuostatos, susijusios su Skaitytuvais ir mokėtojo pateiktų mokėjimo kortelių apdorojimo procedūromis, jums netaikomos.

Mes esame atsakingi tik už mokėjimų paslaugas, teikiamas Partnerio programėlės apimtyje. Mes neatsakome už Partnerio programėlės veikimą bei jums ar Kortelių turėtojams Partnerio teikiamas paslaugas.

Jei taip susitarsite su Partneriu, mes galėsime atskaityti mokesčius, kurie dengia ne tik mūsų mokėjimo operacijų mokesčius, bet ir Partnerio taikomus mokesčius, kuriuos turite mokėti Partneriui pagal atskirą jūsų ir Partnerio sudarytą komercinį susitarimą („Partnerio mokesčiai“).

1.4 Visos jūsų priimtų Atsiskaitymų lėšos bus įskaitytos į mūsų sąskaitą, o mes, gavę šias lėšas, šiose Sąlygose nustatyta tvarka jums į jūsų banko sąskaitą išmokėsime pagal šias Sąlygas jums priklausančią sumą („Išmoka“). Prieš pervesdami Išmoką išskaičiuosime taikomus mokesčius („Mokesčiai“). Jeigu pasirinksite kainų planą („Planas“), visus taikomus periodinius mokesčius mokėsite pagal pasirinktą Planą. Mūsų dabartiniai mokesčiai ir planai yra išvardyti mūsų svetainė.

1.4.1. Sutikdami su šiomis Sąlygomis, mums patvirtinate ir sutinkate, kad skirtingiems kortelių produktams būtų taikomas Mokestis, nurodytas Mokesčių sąraše.

1.4.2. Mes suteiksime jums prieigą prie nuolatos atnaujinamų Paskyros ataskaitų. Sutikdami su šiomis Sąlygomis, mums patvirtinate ir sutinkate, jog mokesčių informaciją mes apibendrintume (kiek tai aktualu) pagal firminio ženklo, paskirties, mokėjimo priemonės (būdo) kategorijas bei Atsiskaitymui taikomų tarpbankinių mokesčių tarifus, ir jog šią informaciją jums periodiškai, bent kartą per mėnesį, skelbtume tokiu būdu, kad ją galėtumėte išsisaugoti ir atkurti nepakitusia forma.

1.5. Mūsų įsipareigojimai jums pagal šias Sąlygas apsiriboja Paskyros, Piniginės, Kortelės ir Paslaugų suteikimu. Imsimės visų tinkamų priemonių siekdami užtikrinti, kad Paslaugos būtų teikiamos ištisus metus dvidešimt keturias (24) valandas per parą ir septynias (7) dienas per savaitę. Vis dėlto, pagrįsta savo nuožiūra mes galime laikinai sustabdyti Paslaugų teikimą arba apriboti Paslaugų teikimo trukmę, jei būtina atlikti techninės priežiūros darbus arba jei to reikalauja įstatymas, arba jei jūs neįvykdėte savo esminių įsipareigojimų pagal šias Sąlygas, arba jei pagrįstai įtariama, kad vykdomas pinigų plovimas ar teroristinės veiklos finansavimas.

1.6. Jei bus aktualu, mes jums pateiksime Atsiskaitymų istoriją ir papildomos analizės sistemas.

1.7. Mes galime bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo atnaujinti arba pakeisti savo Paslaugas.

1.8. Mes turime teisę pasitelkti trečiąjį asmenį, kad galėtume įvykdyti dalį arba visus šiose Sąlygose nurodytus savo įsipareigojimus.

2. „SumUp“ Paskyra

2.1. Kad galėtumėte naudotis SumUp teikiamomis Paslaugomis, turite užsiregistruoti ir susikurti SumUp paskyrą („Paskyra“). Jūs patvirtinate, kad visa jūsų apie jus ir (arba) jūsų verslą pateikta informacija šių Sąlygų patvirtinimo momentu yra teisinga. Paskyrą sėkmingai susikūrus, pagrindiniu užregistruoto el. pašto adresu bus išsiųstas patvirtinimo laiškas. Galima susikurti tik vieną (1) Paskyrą, nebent mes duotume aiškų sutikimą susikurti papildomų Paskyrų arba subpaskyrų. Turite pasirūpinti, kad jūsų Paskyroje nurodyta informacija visada būtų tiksli ir atnaujinta.

2.2. Jūs turite pasirinkti pakankamai jus apibūdinantį identifikacinį pavadinimą, kuris, jei skiriasi nuo jūsų įmonės pavadinimo, aiškiai identifikuotų jus arba jūsų verslą, bei pateikti tikslų savo telefono numerį. Identifikacinis pavadinimas ir telefono numeris gali būti nurodomi Kortelės turėtojo kredito arba debeto kortelės išraše.

2.3. Jums užsiregistravus ir susikūrus Paskyrą bei sutikus su šiomis Sąlygomis, mes savo nuožiūra, kiek laikysime reikalinga, galime patikrinti jūsų kreditingumą ir paprašyti jūsų pateikti papildomus dokumentus, kad galėtume atlikti visus reikiamus patikrinimus pagal taikytinus pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymus bei kitus teisės aktus. Mes rinksime tiek informacijos apie kreditingumą ir vykdysime tiek papildomų patikrinimų, kiek tai bus reikalinga, ir jūs mums šiuo atžvilgiu turite padėti.

2.4. Sprendimą, ar jūsų tapatybė tinkamai patikrinta pagal 2.3. punktą, priimsime išimtinai savo nuožiūra. Kol nenustatysime ir nepatikrinsime jūsų tapatybės, šios Sąlygos sudaro tik preliminarų susitarimą, kuris jums yra privalomas visa apimtimi, tuo tarpu mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu, iki kol nenustatysime ir nepatikrinsime jūsų tapatybės, Paslaugų teikimą pagal šias Sąlygas nutraukti arba net nepradėti jų teikti.

2.5. Jūsų Paskyra bus užregistruota viename iš mūsų serverių. Laikydamiesi teisės aktų reikalavimų, sumą, kurią turime pervesti jums, mes laikysime atskirai nuo savo lėšų, tačiau kartu su kitų SumUp Paskyrų naudai atskiroje banko sąskaitoje laikomomis sumomis.

2.6. Jei dvylika (12) mėnesių iš eilės jūsų SumUp Paskyroje nebus vykdomi jokie veiksmai, mes įgisime teisę jūsų registruotu el. pašto adresu išsiųsti jums pranešimą, ir jei per trisdešimt (30) dienų į mūsų pranešimą neatsakysite šių Sąlygų įvadinėje dalyje nurodytu el. pašto adresu ir nepatvirtinsite, kad norite išlaikyti savo Paskyrą, mes jūsų Paskyrą automatiškai uždarysime. Jums priklausančios lėšos bus toliau tvarkomos pagal taikytinus įstatymus, ir jei leidžiama, jos atiteks SumUp.

3. Naudojimosi Paslaugomis apribojimai

3.1. Norint naudotis mūsų Paslaugomis, reikalingas suderinamas mobilusis įrenginys (išskyrus 3G įrenginius) ir trečiųjų asmenų teikiamos interneto ryšio paslaugos. Šie tretieji asmenys, jums jungiantis prie Paslaugos, gali apmokestinti naudojimąsi mobiliuoju įrenginiu ir (arba) interneto ryšiu – šie mokesčiai yra išskirtinai jūsų atsakomybė.

3.2 Sutikdami su šiomis Sąlygomis patvirtinate, kad esate fizinis ar juridinis asmuo, veikiantis tik savo komerciniais ar profesiniais tikslais, ir pasirašant šias Sąlygas turite tinkamą leidimą vykdyti verslą vienoje ar keliose mūsų aptarnaujamose šalyse („Teritorijos“). Teritorijų sąrašą skelbsime savo svetainėje ir reguliariai jį atnaujinsime.svetainė. Jeigu esate fizinis asmuo, kad galėtumėte naudotis Paslaugomis, turite būti aštuoniolikos (18) metų arba vyresnis. Mes bet kuriuo metu galime paprašyti pateikti jūsų amžių patvirtinantį dokumentą.

3.3 Sutikdami su šiomis Sąlygomis taip pat sutinkate su kredito kortelių organizacijų, įskaitant, be kita ko, VISA, MasterCard ir American Express (kartu – „Kortelių schemos“), tinklo taisyklėmis („Tinklo taisyklės“). Priklausomai nuo priimamų Atsiskaitymų apimties, Tinklo taisyklės gali reikalauti, kad kai kurie iš mūsų prekybininkų sudarytų atskirą sutartį su vienu iš atsiskaitymus kortelėmis aptarnaujančių bankų, su kuriuo mes bendradarbiaujame, arba su pačia Kortelių schema. Jei tapsite vienu iš tokių prekybininkų, mes jums apie tai pranešime ir kartu pateiksime atskirą sutartį. Šių salygų ir atsiskaitymus kortelėmis aptarnaujančio banko sutarties prieštaravimo atveju, tiek, kiek tai reikalinga tokiam prieštaravimui išspręsti, viršenybę turi atsiskaitymus kortelėmis aptarnaujančio banko sutarties sąlygos.

3.4. Be aiškaus išankstinio mūsų leidimo negalite priimti Atsiskaitymų, susijusių su prekėmis ir (arba) paslaugomis, kurios: i) tiekiamos arba teikiamos ne jūsų vardu ir ne jūsų naudai, arba kurios tiekiamos/teikiamos trečiojo asmens užsakymu; ii) tiekiamos arba teikiamos ne įprastinės mums nurodytos jūsų verslo veiklos metu. Kortelės turėtojui jūsų anksčiau suteikto kredito grąžinimas arba Kortelės turėtojui jūsų anksčiau sumokėtų grynųjų pinigų grąžinimo priėmimas nelaikomas įprastine jūsų verslo veikla; iii) savyje talpina ar yra susijusios su neteisėtu turiniu arba turiniu, kuriam pagal taikytinus įstatymus galioja apribojimai dėl nepilnamečių apsaugos, arba ginklų bei sprogmenų gaminimo instrukcijomis; iv) susijusios su lošimų paslaugomis, nesvarbu, ar pagal taikytinus įstatymus jos laikomos teisėtomis ar neteisėtomis; v) susijusios su sekso prekių parduotuvėmis arba pornografinėmis pramogomis (išskyrus suaugusiųjų pramoginius žurnalus); vi) susijusios su ginklais, nelegaliais narkotikais arba produktais; vii) susijusios su alkoholiu arba tabaku, jei alkoholis ir tabakas yra vienintelės jūsų parduodamos prekės; viii) mūsų pagrįsta nuomone, galėtų pakenkti bet kurios Kortelių schemos arba mūsų reputacijai; ix) yra uždraustos pagal jums, Kortelės turėtojui arba bet kuriai jūsų prekei ar teikiamai paslaugai taikytinus įstatymus ir teisės aktus, arba kurios yra kitaip neteisėtos. Mes išimtinai savo nuožiūra nuspręsime, ar jūsų naudojimasis Paslaugomis gali būti priskirtas kuriai nors pirmiau minėtai prekei ar paslaugai ir todėl laikytinas kaip pažeidžiantis šias Sąlygas. Mes taip pat turime teisę savo nuožiūra įtraukti papildomų neleistinų Atsiskaitymų arba verslo kategorijų, jas paskelbdami šiose Sąlygose arba mūsų svetainės dalyje “Klientų aptarnavimo centras” skelbiamoje priimtino naudojimo politikoje.

3.5. Jei mums pateiksite arba bandysite pateikti Mokėjimo operaciją, kuri, mūsų nuomone, pažeidžia šias Sąlygas ar įstatymą ir (arba) kelia grėsmę mums, kitiems mūsų Paslaugų naudotojams arba duomenų tvarkytojams (įskaitant, be kita ko sukčiavimą, kenkimą prekių ženklui arba reputacijai ir nusikalstamą veiką), pasiliekame teisę Mokėjimo operacijos neautorizuoti, ją laikinai sustabdyti arba atšaukti; ir (arba) uždaryti arba laikinai sustabdyti jūsų Paskyrą; ir (arba) apie Mokėjimo operaciją pranešti atitinkamai teisėsaugos tarnybai; ir (arba) pareikalauti, kad atlygintumėte žalą; ir (arba), pritaikius vieną iš pirmiau minėtų teisių, iš jūsų imti iki 200 EUR administracinį mokestį.

4. Terminalai ir programinė įranga

4.1. Mūsų Terminalų įsigyti ir išsinuomoti arba pasiskolinti galite už nustatytą pirkimo kainą arba pagal mūsų nustatytas nuomos sąlygas, kurias taip pat skelbiame savo svetainėje. Įsigyjant gali būti taikomos atskiros sąlygos, įskaitant tokias, kad Terminalo pardavėjas, nuomotojas ar skolintojas nebūtinai būsime mes, bet tai gali būti mūsų grupės bendrovė.

4.2. Turint vieną Paskyrą galima naudoti tik vieną Terminalą. Jums paprašius, galime suteikti keletą Terminalų papildomoms Paskyroms arba subpaskyroms.

4.3. Terminalo negalima parduoti, išnuomoti, licencijuoti ar perduoti trečiajai šaliai; taip pat negalima trečiajai šaliai leisti juo naudotis. Jokiu būdu negalima modifikuoti Terminalo programinės ir aparatinės įrangos. Terminalo negalima naudoti jokiems kitiems tikslams, išskyrus Mokėjimo operacijoms priimti.

4.4. Išskyrus atvejus, kai Terminalą nusipirkote, mums paprašius Terminalą grąžinsite nutraukus šias Sąlygas, pasibaigus jų galiojimo laikui arba tam, kad galėtume turimą Terminalą pakeisti nauju. Jei šias Sąlygas nutrauksite Jūs, Terminalą turėsite grąžinti savo sąskaita.

4.5. Kad galėtumėte naudotis mūsų teikiamomis Paslaugomis, prireikus įdiegsite visus Programėlės naujinius.

5. Jūsų įsipareigojimai

5.1. Pagal šias Sąlygas mokėjimo operacijas galite inicijuoti naudodami tik mūsų suteiktus Terminalus.

5.2. Draudžiama priimti Mokėjimą, jei mokėjimo kortelėje nėra visų tos mokėjimo kortelės tipui būdingų elementų, jei mokėjimo kortelė atrodo suklastota ar pažeista ir jei mokėjimo kortelės galiojimo laikas yra pasibaigęs.

5.3. Be mūsų sutikimo draudžiama nustatyti didesnę nei 500€ Mokėjimo operacijos minimalią sumą. Be to, Kortelės turėtojams būtina sudaryti bent tokias pačias sąlygas, kaip ir klientams, kurie už jūsų prekes ir (arba) teikiamas paslaugas atsiskaito grynaisiais pinigais – Kortelių turėtojams netaikysite jokių papildomų mokesčių.

5.4. Privalote stebėti savo Paskyrą bei Mokėjimo operacijų istoriją ir atitinkamam Kortelės turėtojui grąžinti per klaidą gautos Mokėjimo operacijos sumą arba perviršį, jei Mokėjimo operacijos suma buvo neteisinga.

5.5. Nedelsdami privalote mums pranešti apie informacijos, kurią mums pateikėte sutikdami su šiomis Sąlygomis, pasikeitimus, įskaitant vykdomos veiklos tipo ar pobūdžio pasikeitimą, prekių asortimento pasikeitimą, jūsų įmonės pardavimą ar nuomą ir kitą nuosavybės teisių pasikeitimą, teisinio statuso ar įmonės pavadinimo pasikeitimą, įmonės adreso ar banko sąskaitos duomenų pasikeitimą, esminį neigiamą jūsų finansinės padėties pasikeitimą ir informacijos, kurią pateikėte pagal kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu įstatymus, pasikeitimą.

5.6. Savo įmonės patalpose, matomoje vietoje, privalote išstatyti visą iš mūsų gautą „SumUp“ reklaminę medžiagą. Šią reklaminę medžiagą gali sudaryti jūsų parduotuvei, prekyvietei arba automobilio stiklui skirti lipdukai su „SumUp“ logotipu ir (arba) Mokėjimo kortelių schemų logotipai, ženklai ar skrajutės, kurie turi būti išstatyti Mokėjimo kortelių schemų, teisės aktų arba „SumUp“ reikalavimu.

5.7. Kortelės turėtojui privalote pateikti popierinį Mokėjimo operacijos kvitą, jei taip reikalaujama pagal įstatymą arba Mokėjimo kortelių schemos taisykles. Papildomai Kortelės turėtojui galite pasiūlyti Mokėjimo operacijos kvitą gauti el. paštu arba tekstine žinute (bet ne vietoj popierinės kvito versijos, jei ji būtina pagal teisės aktus).

5.8. Patvirtinate, jog esate patys atsakingi už tai, kad Paskyros prisijungimo duomenys nebūtų pasiekiami kitiems asmenims, kad joks Terminalo naudotojas neklastotų įvestų duomenų ir kad niekas jūsų Paskyros, Terminalų ir kitos su Paslaugų naudojimu susijusios konfidencialios informacijos nenaudotų be jūsų leidimo. Jei įtariate arba žinote, kad jūsų Paskyra kažkas naudojasi be jūsų leidimo, privalote nedelsdami mums apie tai pranešti, naudodamiesi toliau, 15.6. skirsnyje, nurodytais kontaktiniais duomenimis, ir (arba) per mūsų programėlę pakeisti savo prisijungimo slaptažodį. Gavę tokį pranešimą, imsimės pagrįstų priemonių, kad užkirstume kelią nesankcionuotam jūsų duomenų naudojimui.

5.9 Tol, kol galioja šios sąlygos , privalote laikytis taikytinų mokėjimo kortelių sektoriaus duomenų saugumo standarto (angl. Card Industry Data Security Standard, PCI-DSS) nuostatų (toliau – PCI reikalavimų laikymasis). Ypač šių nuostatų būtina laikytis mokėjimo kortelės duomenų saugojimo, apdorojimo ir perdavimo atžvilgiu. IInformacijos apie PCI-DSS galite rasti PCI tarybos svetainėje adresu, http://pcisecuritystandards.org.

5.10. Privalote nedelsdami peržiūrėti mūsų pateiktas ataskaitas (pvz., sąskaitas faktūras ar atsiskaitymo ataskaitas) ir atsiskaitymus, lėšų grąžinimus bei kitas Mokėjimo operacijas, sumokėtas į jūsų ar Kortelės turėtojo banko sąskaitą ar iš jos išskaitytas. Norėdami ataskaitą užginčyti, tai padaryti privalote nedelsdami, vėliausiai per dvidešimt penkias (25) darbo dienas (darbo dienomis laikomos dienos nuo pirmadienio iki penktadienio, išskyrus Lietuvos valstybines šventes) nuo atitinkamos ataskaitos gavimo arba atitinkamos mokėjimo operacijos datos. Laiku neužginčijus, bus laikoma, kad su ataskaita sutinkama. Pasiliekame teisę išduoti pataisytas ataskaitas arba pakoreguoti bet kurį mokėjimą šiam terminui pasibaigus. Esate patys atsakingi už Mokėjimo operacijų įrašų ir kitų su jūsų Paskyra ir Paslaugų naudojimu susijusių duomenų saugojimą, nebent teisės aktuose būtų numatyta kitaip.

ANTRA DALIS. Mokėjimų apdorojimas

6. Lėšos

6.1. Šiomis Sąlygomis mums ir visoms finansų įstaigoms, su kuriomis mes bendradarbiaujame, suteikiate aiškų leidimą jūsų vardu kaupti, gauti ir išmokėti lėšas 1.4 skirsnyje nurodyta tvarka. Šis leidimas galioja tol, kol neuždaroma arba nepanaikinama jūsų Paskyra. Išmokas į jūsų banko sąskaitą bent iš dalies atlieka trečiosios šalys-finansų įstaigos (pvz., bankai, kuriuose jūs ir mes turime savo sąskaitas), todėl po to, kai lėšas išmokame jūsų bankui, nebesame atsakingi už galutinį lėšų pervedimą į jūsų banko sąskaitą. Pinigus jūsų bankui pervesime vėliausiai kitą dieną po to, kai gausime pinigus jūsų vardu (taikomos išimtys, nurodytos 6.2 ir 7 skirsniuose).

6.2. Jei mums nurodysite, jums priklausančias su Mokėjimo operacijomis susijusias lėšas galime laikyti ilgesnį laikotarp ir į jūsų banko sąskaitą jas pervesti ne kiekvieną dieną, o kas savaitę ar mėnesį, pagal jūsų pageidavimą. Už tokias lėšas, kurias laikysime jūsų vardu, nebus priskaičiuota jokių palūkanų, bet taip pat neimsime ir jokių Mokesčių už lėšų, kurių Išmoka atidedama, laikymą.

6.3. Išmokas į jūsų banko sąskaitą pervesime pagal unikalų identifikatorių – banko sąskaitos numerį su IBAN, kurį nurodysite registruodami Paskyrą. Mes neprivalome tikrinti, ar banko sąskaitos numeris atitinka sąskaitos savininko vardą ir pavardę arba tikrinti, ar esate sąskaitos savininkas. Kol Išmokas jums pervesime pagal tuos pačius banko sąskaitos duomenis, kuriuos mums nurodėte, neprisiimame įsipareigojimų jums, tačiau dėsime visas pastangas, kad galėtume atsekti mokėjimą ir sugrąžinti lėšas (už tai jums gali tekti mokėti papildomai).

6.4. Jei dėl klaidingai nurodyto banko sąskaitos numerio ar kitų nuo mūsų nepriklausančių priežasčių (pvz., uždarytos banko sąskaitos ir pan.) negalėsime jums išmokėti Išmokos ir Išmokos lėšas jūsų bankas grąžins mums, tokius pinigus laikysime jūsų vardu tol, kol galėsime susisiekti su jumis ar jūsų teisėtais paveldėtojais (jūsų mirties atveju), kad išsiaiškintume banko sąskaitos duomenis. Priešingu atveju, kiek leidžia taikytini įstatymai, tokie pinigai gali tapti mūsų nuosavybe.

6.5. Už Paskyroje esančias lėšas negausite jokių palūkanų ar kitų pajamų. Neatšaukiamai mums perleidžiate visas teises ir teisinį interesą į bet kokias palūkanas ir (arba) kitas pajamas, kurios gali būti sukauptos arba yra siejamos su jūsų Paskyroje esančiomis lėšomis.

6.6. Nepervesime Išmokų už tas Mokėjimo operacijas, kurių mums dar neapmokėjo atitinkama finansų įstaiga.

6.7. Mes turime teisę vykdyti tyrimą arba spręsti bet kokį su jūsų Paskyra susijusį ginčą, todėl, kol tai darysime, galime apriboti galimybę naudotis lėšomis. Galimybę disponuoti savo lėšomis galime apriboti ir remdamiesi teisės aktais arba teismo nutarimu.

7. Atsargos

7.1. Siekdami užtikrinti, kad pagal šias Sąlygas vykdytumėte savo mokėjimų įsipareigojimus, turime teisę bet kada laikinai sustabdyti Išmokų pervedimą, kad galėtume sukaupti atsargų (toliau– Atsargos). Bet kuriuo jūsų naudojimosi Paslaugomis metu savo nuožiūra galime išskaityti rizikos profiliu paremtas Atsargas.

7.2. Nepaisant 7.1. skirsnio nuostatų, Atsargos taip pat naudojamos kaip mums suteiktas užstatas ir mes turime teisę jį kaupti ir iš Atsargų išskaityti visas sumas, kurias esate mums skolingi pagal šias Sąlygas, įskaitant Paskyros balanso deficitą, iš anksto jūsų apie atskirus atvejus neįspėję.

7.3. Jei esate mums skolingi didesnę nei Atsargose esančią sumą, nedelsdami per 3 (tris) darbo dienas nuo pareikalavimo dienos mums šią sumą sumokėsite. Šiomis Sąlygomis mums suteikiate aiškų leidimą nuo banko sąskaitos, į kurią pervedamos Išmokos, ir (arba) kredito kortelės arba banko sąskaitos, kuri buvo naudojama mūsų Terminalui įsigyti, nurašyti dėl šių sumų rinkimo susidariusias išlaidas arba tokias sumas išskaityti iš jums mokėtinų Išmokų. Jei, mums pareikalavus, nesumokėsite visos mums skolingos sumos, bus laikoma, kad rimtai pažeidėte šias Sąlygas ir turėsite padengti visas su šios sumos išieškojimu susijusias išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant advokato honoraru, mokesčiu išieškojimo agentūrai ir taikomomis palūkanomis.

8. Atgalinis nuskaitymas

8.1. Mokėjimo operacijos suma gali būti išskaityta iš jūsų Paskyros, jei Mokėjimo operacija yra užginčijama, ją dėl kokios nors priežasties atšaukia atitinkama Mokėjimo kortelių schema, mūsų duomenų tvarkytojas, Kortelės turėtojas arba kuri nors iš mūsų paskirtųjų finansų institucijų, jei Mokėjimo operacija neautorizuojama arba mes turime pagrindo manyti, kad Mokėjimo operacija nebuvo autorizuota arba ji tariamai yra neteisėta, įtartina arba pažeidžia šias Sąlygas (toliau– Atgalinis nuskaitymas).

8.2. Jei paprašysime, mums savo sąskaita pagelbėsite ištirti bet kurią Mokėjimo operaciją, apdorotą naudojantis mūsų Paslaugomis; be to, sutinkate, kad, jei laiku mums nepadėsite, įskaitant reikiamų dokumentų pateikimą ne vėliau kaip per dešimt (10) darbo dienų nuo mūsų prašymo gavimo dienos, gali būti atliktas negrįžtamas Atgalinis nuskaitymas. Pasiliekame teisę Atgalinio nuskaitymo proceso tyrimą ir (arba) su juo susijusį tarpininkavimą apmokestinti; visi su tuo susiję Mokesčiai reguliariai skelbiami Mokesčių sąraše.

8.3. Jei kortelę išleidęs bankas arba Mokėjimo kortelių schema Atgalinio nuskaitymo ginčo jūsų naudai neišsprendžia arba jei nusprendžiate Atgalinio nuskaitymo neužginčyti, pasiliekame teisę kartu su pirmine Mokėjimo operacijos suma iš jūsų išskaityti taikomą Mokestį, o pirminę Mokėjimo operacijos sumą išmokėti Kortelės turėtojui.

8.4. Jei nuspręstume, kad jūsų atveju atliekama per daug Atgalinių nuskaitymų, turime teisę Išmokų pervedimą iš Paskyros į jūsų banko sąskaitą uždelsti, mūsų sprendimu pagrįstą sumą palikti Atsargose, kad galėtume padengti tikėtinus Atgalinius nuskaitymus ir susijusius Mokesčius ateityje arba nutraukti / sustabdyti Paslaugų teikimą ir uždaryti jūsų Paskyrą.

9. Grąžinimas

9.1. Pagal šias Sąlygas ir naudodami šias Paslaugas Mokėjimo operacijoms priimti, savo Paskyroje apdorosite sumokėtų sumų grąžinimą laikydamiesi šių Sąlygų ir Tinklo taisyklių.

9.2. Pagal Tinklo taisykles, be kitų reikalavimų laikymosi, privalote klientui pirkimo metu pasiūlyti deramą pinigų grąžinimo bei sandorio atšaukimo politiką ir apie ją paaiškinti; be to, negalite Mokėjimo operacijos kompensuoti grynaisiais pinigais, nebent to reikalautų teisės aktai, ir už Mokėjimo operacijos sumos grąžinimą nepriimti grynųjų pinigų arba kito vertingo daikto.

9.3. Grąžinama suma turi apimti reikiamus grąžintinus mokesčius ir negali viršyti pirminės Mokėjimo operacijos sumos.

9.4. Mainų, dalinio grąžinimo arba klaidingos Mokėjimo operacijos ar Mokėjimo operacijos sumos atveju pirmiausia privalote grąžinti visą pirminę Mokėjimo operacijos sumą ir tik po to inicijuoti naują Mokėjimo operaciją už naujas prekes ir (arba) paslaugas arba mokamas sumas.

9.5. Jūsų Paskyroje apdorotas pinigų grąžinimo procesas yra autorizuojamas iki trisdešimt (30) dienų nuo Mokėjimo operacijos inicijavimo. Iš jūsų išskaitysime pirminę Mokėjimo operacijos sumą bei taikytinus mokesčius ir po to pirminę Mokėjimo operacijos sumą grąžinsime Kortelės turėtojui.

9.6. Jei nuspręsime, kad apdorojate labai daug grąžinimo operacijų, pinigų grąžinimo funkciją galime išjungti.

10. Mokesčiai

10.1. Esate atsakingi už su mūsų Paslaugų naudojimu susijusių nustatytų, mokėtinų arba dėl kokių nors priežasčių privalomų rinkti, mokėti arba išskaičiuoti mokesčių apskaičiavimą, rinkimą, išskaičiavimą, deklaravimą ir pervedimą atitinkamai mokesčių institucijai. Mes turime leidimą, tačiau neprivalome jūsų Paskyros duomenų ir Mokėjimo operacijų istorijos pranešti atitinkamoms institucijoms, jei to reikalauja teisės aktai arba valdžios institucijos.

TREČIA DALIS. Išankstinio apmokėjimo SumUp kortelė

11. Bendroji informacija

11.1 SumUp gali savo nuožiūra išduoti jums išankstinio apmokėjimo kortelę („Kortelė“) ir atidaryti Elektroninių pinigų piniginę („Piniginė“), susietas su jūsų SumUp Paskyra. Galimybė naudotis šia paslauga priklauso nuo aktyvinimo protokolų, asmens tapatybės patvirtinimo ir lėšų prieinamumo. Ji nėra universaliai teikiama visiems SumUp klientams.

11.2 Už naudojimąsi šia paslauga gali būti imami operacijų mokesčiai. Jei taikomi kokie nors mokesčiai, jie yra nurodyti Mokesčių sąraše.

11.3 Kortelę pagal „MasterCard International Incorporated“ suteiktą licenciją išduoda SumUp Payments Limited (susijusi bendrovė Jungtinėje Karalystėje, šioje valstybėje turinti leidimą veikti kaip elektroninių pinigų įstaiga (FRN 900700)).

11.4 Norint naudotis šia Kortele, reikia turėti SumUp Paskyrą, dėl ko šiai Paslaugai taip pat taikomos visos nuostatos, išdėstytos šių Sąlygų pirmoje, antroje ir ketvirtoje dalyse.

11.5 Kortelė ir Piniginė skirtos verslo subjektams ir gali būti naudojamos tik norint atlikti mokėjimus, susijusius su SumUp užregistruota veikla. Jos nėra skirtos naudojimui asmeniniams poreikiams.

12. Paslauga

12.1 Turint SumUp Paskyrą, su kuria susieta Kortelė ir Piniginė, galima gauti Išmokas į savo banko sąskaitą arba į savo Kortelę / Piniginę. Norimą būdą galite pasirinkti prisijungę prie savo Paskyros per SumUp Programėlę.

12.2 Jei pasirinksite pinigus gauti į Kortelę, pinigai šiai paskirčiai bus laikomi jūsų vardu SumUp tvarkomoje Piniginėje.

12.3 Laikydamiesi teisės aktų reikalavimų, sumą, lygią jūsų Piniginės likučiui, laikysime atskirai nuo savo lėšų, bet kartu su kitų Piniginių likučiais, atskiroje banko sąskaitoje.

13. Piniginės papildymas

13.1 Piniginę galite papildyti pasirinkdami pajamas iš Atsiskaitymų kortelėmis priėmimo (t. y. Išmokas) gauti tiesiai į savo Piniginę. Tai reiškia, kad Išmokos suma, atskaičius Mokesčius, kurią pervesime į jūsų Piniginę, nominalia verte bus konvertuota į Elektroninius pinigus ir bus laikoma jūsų Piniginėje.

13.2 Be to, kad jūsų Piniginė gali būti papildoma iš vykdomos Atsiskaitymų apdorojimo veiklos, SumUp taip pat gali suteikti jums galimybę papildyti Piniginę į ją tiesiogiai įkeliant pinigų, atliekant mokėjimą kredito ar debeto kortele ar banko pavedimu.

13.3 Pervedimų į Piniginę grąžinti ar atšaukti neįmanoma. Vis dėlto, bet kada galite paprašyti išpirkti Elektroninius pinigus, esančius jūsų Piniginėje, t. y. jūsų Piniginės likutį pervesti į jūsų banko sąskaitą. Ši paslauga yra nemokama.

13.4 Kortelę galima naudoti visur, kur priimamos išankstinio apmokėjimo „MasterCard“ kortelės. Kai už pirkinius mokate Kortele, kartu prašote mūsų išpirkti Elektroninius pinigus iš jūsų Piniginės.

14. Pinigų išėmimas iš Piniginės

14.1 Bet kada galite pasirinkti Piniginėje turimų pinigų likutį nemokamai pervesti į savo banko sąskaitą (tai reiškia Elektroninių pinigų išpirkimą). Jei norite atlikti Piniginės likučio pervedimą į jūsų banko sąskaitą, turite prisijungti prie savo Paskyros, naudodami savo unikalų naudotojo vardą, slaptažodį ar kitus atitinkamus duomenis. Tuomet reikia vadovautis pateikiamomis instrukcijomis, įskaitant, nurodyti savo banko sąskaitos duomenis. Šiam atsiskaitymui taikomos saugos ir sukčiavimo prevencijos priemonės. Laikysime, kad prašymą išpirkti Elektroninius pinigus gavome tuo metu, kai jis buvo pateiktas ir jūsų patvirtintas per Programėlę. Įprastomis aplinkybėmis pinigai į jūsų banko sąskaitą bus pervesti ne vėliau nei kitą Darbo dieną. Jei prašymas pateikiamas Darbo dieną iki 12 val. (Lietuvos laiku), o jūsų banko sąskaita yra Lietuvoje, – pinigai į jūsų banko sąskaitą bus pervesti tą pačią dieną.

14.2 Elektroninių pinigų išpirkimui taikomos tos pačios taisyklės, kokios taikomos Išmokoms į jūsų banko sąskaitą pagal šių Sąlygų 6.3–6.4 punktus.

14.3 SumUp Paskyros / Piniginės kreditavimas neteikiamas.

15. Jūsų įsipareigojimai ir atsakomybė už neautorizuotas mokėjimo operacijas

15.1 Kai užsiregistruojate ir aktyvinate savo Kortelę, turite nustatyti PIN kodą.

15.2 PIN kodo neturėtumėte užrašyti ant Kortelės ar laikyti šalia.

15.3 Niekam nesakykite savo PIN kodo. Jūs esate atsakingi už visas inicijuotas ir autorizuotas operacijas Kortele, taip pat už mokesčius, susijusius su naudojimusi Kortele. Jei kitam asmeniui leidžiate naudotis savo Kortele ir sužinoti Kortelės numerį, PIN kodą, prisijungimo prie Paskyros, Piniginės ar Programėlės duomenis, laikysime, kad autorizavote tokį naudojimąsi, ir jūs būsite atsakingi už visas tokių asmenų atliktas mokėjimo operacijas bei susijusius mokesčius.

15.4 Prieš atliekant kai kurias mokėjimo Kortele operacijas gali reikėti papildomo saugos patvirtinimo per atitinkamą Kortelių schemos „3d Secure“ sistemą – turėtumėte jį atlikti. Tam gali prireikti, kad atsakytumėte į saugos klausimus, patvirtintumėte mokėjimo operaciją naudodami SMS žinute arba el. paštu gautą patvirtinimo kodą arba piršto atspaudą, nuskaitytą naudojant suderinamą įrenginį.

15.5 Pagal šias Sąlygas prisiimate visą atsakomybę už naudojimąsi kiekviena Kortele, Kortelės numeriu, Paskyra, PIN kodu, Pinigine ar prisijungimo prie Programėlės duomenimis.

15.6 Susisiekite su mumis nedelsdami pagalba@sumup.lt jeigu manote, kad jūsų Kortelė, Kortelės numeris, Paskyra, PIN kodas, Piniginė ar prisijungimo prie Programėlės duomenys buvo prarasti ar pavogti, ar kad kas nors be jūsų leidimo pervedė ar gali pervesti pinigus iš jūsų Kortelės ir (arba) Piniginės.

15.6.1 Jei įtariate, kad jūsų Kortelei kilo pavojus, prisijungę prie SumUp Programėlės galite ją laikinai užblokuoti. Tokiu atveju taip pat turėtumėte susisiekti su mumis, kad mūsų saugos komanda galėtų ištirti atvejį ir apsaugoti jūsų Paskyrą.

15.7 Mes neprisiimame atsakomybės už nuostolius, kuriuos galite patirti dėl neautorizuotų operacijų Kortele, jei pažeisite bet kuriuos iš pirmiau nurodytų įsipareigojimų ar kitaip nesąžiningai, tyčia ar su dideliu neatsargumu elgsitės atlikdami operacijas Kortele, taip pat jei mes pagrįstai įtarsime sukčiavimą ir apie tai pranešime priežiūros institucijai. Priešingu atveju, ir su sąlyga, kad apie tokias neautorizuotas operacijas Kortele mums pranešite ne vėliau kaip per 6 mėnesius, mes grąžinsime jums visą neautorizuotos mokėjimo operacijos sumą ne vėliau kaip iki kitos Darbo dienos nuo tada, kai mums apie tai pranešite, pabaigos.

16. Piniginės ir Kortelės paslaugos galiojimas, sustabdymas ir nutraukimas

16.1 Pagal taikomus pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymus ir kitus teisės aktus mes privalome gauti, patikrinti ir registruoti informaciją apie visus savo klientus. Kol ši procedūra nebus atlikta, jums teikiamos Paslaugos gali būti iš dalies arba visiškai apribotos.

16.1.1 Jei jūsų tapatybė yra patikrinta iš dalies, pilnas naudojimasis Kortelės fukcijomis gali būti apribotas, bet jūs galbūt galėsite naudotis Kortele apsipirkdami parduotuvėse. Apribojimai apima: grynųjų pinigų išėmimą iš bankomatų, tarptautines mokėjimo operacijas, pervedimą iš vienos sąskaitos į kitą ir Kortelės papildymą. Naudojimasis Kortele taip pat bet kuriuo metu gali būti apribotas dėl taikomų sukčiavimo prevencijos priemonių. Apie tai jums gali būti pranešta arba ne.

16.2 Pasiliekame teisę užblokuoti, sustabdyti ar anuliuoti jūsų Kortelę ar Piniginę, jei, vykdydami savo politikas ir procedūras, nustatysime, kad yra pagrindo manyti, jog vykdoma apgaulinga, įtartina ar nusikalstama veika, taip pat bet kokia su šiomis Sąlygomis nesuderinama veikla.

16.3 Pastebėję neįprastą ar įtartiną veiką Paskyroje, galime laikinai sustabdyti jūsų Kortelę ar Piniginę. Jei pasinaudosime šia teise, neprisiimame prieš jus jokių įsipareigojimų dėl Kortelėje ir (arba) Piniginėje esančių pinigų nepasiekiamumo arba negalėjimo naudotis Kortele.

16.4 Apie Kortelės ar Piniginės užblokavimą, sustabdymą ar anuliavimą jums pranešime iškart po tokių veiksmų, nebent toks pranešimas pakenktų saugos priemonėms, susijusioms su naudojimusi Kortele ar Pinigine, arba kitaip pažeistų įstatymus.

16.5 Saugumo sumetimais galime apriboti Kortele leidžiamų atlikti mokėjimo operacijų skaičių. Negalite naudotis Kortele neteisėtiems internetiniams lošimams ar bet kokioms kitoms neteisėtoms mokėjimo operacijoms. Bet kada galime apribojimus sugriežtinti, sušvelninti, atšaukti ar laikinai sustabdyti, taip pat galime nustatyti naujų apribojimų.

KETVIRTA DALIS. Papildomos teisinės sąlygos

17. Mūsų atsakomybė

17.1 Jei nėra teisės aktuose nustatytų apribojimų, mes nesame atsakingi už tiesioginius ar netiesioginius nuostolius ir žalą arba įsipareigojimų pagal šias Sąlygas nevykdymą, jei šie nuostoliai ir žala patiriami arba įsipareigojimai nevykdomi dėl nenugalimos jėgos aplinkybių arba dėl to, kad mes laikomės teisinių bei reglamentavimo reikalavimų ir Tinklo taisyklių arba jūs pažeidžiate šias Sąlygas ar kitus teisinius ir reglamentavimo reikalavimus.

17.2 Mes nesame atsakingi už jokius netiesioginius nuostolius, įskaitant prarastą pelną ar sugadintą reputaciją.

17.3 Nė viena iš šių Sąlygų nuostatų nepanaikina mūsų įsipareigojimo prisiimti įstatymų numatytą atsakomybę, kuri negali būti panaikinama arba iš dalies keičiama šalių susitarimu.

17.4 „SumUp“ nelaiduoja ir neatsako už trečiųjų šalių, kurios dalyvauja teikiant Paslaugas arba reklamuojasi mūsų svetainėje, veiksmus arba neveikimus.

17.5 Mes nesame atsakingi už sutrikusį arba pablogėjusį Paslaugų teikimą ir sutrikusį arba pablogėjusį tarpinių paslaugų teikimą pagal šias Sąlygas.

17.6 Jokiu atveju nesame atsakingi už pretenzijas, ieškinius, žalą ar nuostolius, kurių suma viršija per paskutinius tris (3) mėnesius prieš įvykį, dėl kurio keliama pretenzija, surinkto Mokesčio už Paslaugų teikimą, sumą.

17.7 Mes nesame atsakingi už jokius trečiųjų šalių aparatinės įrangos ar kitų produktų, kuriuos galime parduoti arba naudoti teikdami Paslaugas, defektus. Gamintojas, išimtinai atsakantis už techninę priežiūrą ir palaikymą, apibrėžia šiai aparatinei įrangai ir produktams taikomą garantiją ir kitas sąlygas.

18. Žalos atlyginimas

18.1 Jūs garantuojate žalos atlyginimą, mus ir mūsų darbuotojus, direktorius, agentus, asocijuotąsias įmones, atstovus ir mūsų duomenų tvarkytojus ginate bei laikote neatsakingais už jokias pretenzijas, išlaidas (įskaitant, be apribojimų pagrįstą advokato honorarą), nuostolius ir žalą, kylančią dėl kokios nors pretenzijos, veiksmo, audito, tyrimo ar kitų procesinių veiksmų, pradėtų: i) dėl to, kad pažeidėte kokį nors taikytinos jurisdikcijos įstatymą, taisyklę ar teisės aktą arba kurią nors šių Sąlygų, Tinklo taisyklių nuostatą, taip pat kurių nors kitų papildomų jūsų Paskyrai taikomų sąlygų nuostatą; ii) dėl to, kad neteisėtai arba netinkamai naudojotės Paslaugomis; iii) dėl naudojantis Paslaugomis jūsų pateiktos kurios nors Mokėjimo operacijos; iv) dėl to, kad pažeidėte kurią nors trečiosios šalies teisę, įskaitant be apribojimų teisę į privatumą, asmenines viešinimo teises arba intelektinės nuosavybės teises; arba v) dėl to kad, Paslaugomis, naudodama jūsų unikalųjį naudotojo vardą, slaptažodį ar kitus atitinkamus kredencialus, naudojasi kita šalis.

19. Konfidencialumas ir privatumas

19.1 Tiek jūs, tiek mes konfidencialią informaciją, kurią dėl šio susitarimo gaunate iš mūsų arba mes gauname iš jūsų ar Kortelės turėtojo, laikome konfidencialia ir ypač šios konfidencialios informacijos neleidžiame pasiekti trečiosioms šalims. Konkrečiau, bet kokios jūsų ar mūsų vykdomos veiklos ir (arba) komercinės paslaptys ir bet kokia ne anoniminė Kortelės turėtojo informacija yra konfidenciali. Tiek jūs, tiek mes privalome laikytis taikytino duomenų apsaugos reglamento ir imtis atitinkamų priemonių, kad be leidimo nebūtų naudojamos mokėjimo kortelės ir Kortelių turėtojų duomenys. Šie duomenys gali būti saugomi tik tuo atveju, jei tai absoliučiai būtina ir tik absoliučiai būtiną laikotarpį.

19.2 Jei Kortelės turėtojo asmens duomenys iš mūsų persiunčiami atgal jums, šiuos duomenis galite naudoti tik tiek, kiek tai yra būtina norint nustatyti limitus, imtis kovos su sukčiavimu priemonių arba išvengti mokėjimo įsipareigojimų neįvykdymo; šių duomenų negalima naudoti profiliavimui (pvz., vartotojų pirkimo elgsenos analizei) arba prekybos ir rinkodaros veiklai, nebent Kortelės turėtojas dėl tokio duomenų naudojimo būtų davęs aiškų sutikimą. Draudžiama šią informaciją atskleisti arba suteikti trečiosioms šalims ir naudoti rinkodaros tikslais, nebent gautumėte aiškų Kortelės turėtojo sutikimą. Privalote laikytis visų atitinkamų duomenų apsaugos teisės aktų.

19.3 Išsamesnės informacijos apie tai, kaip renkame, naudojame ir saugojame jūsų asmens duomenis, galite rasti mūsų svetainėje skelbiamoje Privatumo politikoje.

20. Santykiai su trečiosiomis šalimis

20.1 Mes nesame jūsų ir Kortelės turėtojo teisinių santykių šalis ir neprisiimame jokios atsakomybės, susijusios su pagrindiniu bet kokios Mokėjimo operacijos tikslu, įskaitant, be kita ko, jūsų parduodamų prekių ir paslaugų kokybę bei pobūdį, pardavimo kainą, nuolaidas, garantijos sąlygas ir kt. Visada veiksite kaip atskiras nuo „SumUp“ subjektas.

21. Sąlygos, laikinas paslaugų teikimo sustabdymas ir nutraukimas

21.1 Šių Sąlygų galiojimo trukmė yra neribota. Pateikę mums rašytinį pranešimą, galite bet kuriuo metu baigti naudotis savo Paskyra ir ją uždaryti. Bet kuriuo metu be jokios priežasties arba esant kokiai nors priežasčiai iš anksto jus įspėję jūsų Paskyrą galime laikinai sustabdyti, jos veikimą nutraukti arba Paskyrą uždaryti. Taip pat jūsų Paskyrą galime laikinai sustabdyti, jos veikimą nutraukti arba ją uždaryti iš anksto apie tai neįspėję, jei: i) pažeidėte bent vieną šių Sąlygų nuostatą arba kurią kitą konkrečioms Paslaugoms, kurioms galioja atskiros sąlygos, taikomą nuostatą, įskaitant be apribojimų Tinklo taisykles; arba ii) pažeidėte arba mes turime pagrindo manyti, jog pažeidėte, naudojimuisi mūsų Paslaugomis taikytiną įstatymą arba teisės aktą; arba iii) mes turime pagrindo manyti, jog kokiu nors būdu užsiimate nesąžininga veikla, pinigų plovimu, terorizmo finansavimu ar kita kriminaline veika arba iv) mes pagrįstai manome, kad jūsų Paskyrai (įskaitant susietą Kortelę / Piniginę) kyla pavojus arba yra kitų saugumo problemų.

21.2 Jei jūsų Paskyros veikimas dėl kokios nors priežasties nutrauktas arba Paskyra uždaryta, jūs: i) ir toliau privalote laikytis šių Sąlygų, ii) nedelsdami nustojate naudotis Paslaugomis, iii) pripažįstate, kad licencija naudotis pagal šias Sąlygas jums teikiamomis Paslaugomis nustoja galioti, iv) sutinkate su tuo, kad mes pasiliekame teisę ištrinti visus mūsų serveriuose saugomus jūsų Paskyros duomenis, tačiau to daryti neprivalome ir v) nelaikote mūsų atsakingais jums ar kuriai nors trečiajai šaliai už Paslaugų teikimo nutraukimą arba jūsų Paskyros duomenų ištrynimą.

21.3 Nutraukus jūsų Paskyros veikimą, nedelsdami mums sumokate visas pagal šias Sąlygas mums skolingas sumas, o mes atitinkamai sumokame visas pagal šias Sąlygas jums skolingas sumas. Nepaisant pirmiau minėtų nuostatų, turime teisę išskaityti Atsargas, kol už Paskyrą bus atsiskaityta, įskaitant galimus Atgalinius nuskaitymus; tačiau bet kuriuo atveju toks išskaitymas nevyks ilgiau nei trylika (13) mėnesių po Paskyros veikimo nutraukimo.

22. Komunikacija

22.1 Rašytinius pranešimus ar įspėjimus siųsime el. paštu jūsų nurodytu el. pašto adresu. Nuo pranešimų ir įspėjimų išsiuntimo jums el. paštu praėjus dvidešimt keturioms (24) valandoms laikoma, kad šiuos pranešimus ir įspėjimus jūs gavote, nebent gautume pranešimą apie nepristatytą el. laišką.

22.2 Šiam tikslui savo Paskyroje visada turite nurodyti bent vieną galiojantį el. pašto adresą. Mes neprisiimame atsakomybės už tai, kad vienintelis jūsų nurodytas el. pašto adresas negalioja arba už tai, kad jūsų el. pašto adresas pasikeitė, o jūs mūsų apie tai neįspėjote.

22.3 Turite reguliariai ir dažnai tikrinti gaunamus el. laiškus. El. laiškuose gali būti pateikiamos nuorodos į papildomą komunikaciją mūsų svetainėje. Jei pagal teisės aktus informaciją jums privalome pateikti patvarioje laikmenoje, jums išsiųsime el. laišką arba pranešimą, kuriuo nukreipsime į informaciją mūsų svetainėje – informaciją galėsite atsispausdinti. Turite saugoti visos jums siunčiamos ar jums atskleidžiamos informacijos kopijas.

22.4 Be komunikacijos el. paštu, pasiliekame teisę prireikus su jumis susisiekti įprastiniu paštu arba telefonu. Visi pranešimai ar įspėjimai laikomi gautais praėjus trims (3) darbo dienoms po išsiuntimo Lietuvos paštu ir penkioms (5) darbo dienoms po išsiuntimo tarptautiniu paštu dienos.

22.5 Pageidaujamą kalbą nustatysime pagal registracijos metu pasirinktą šalį ir įprastinę korespondenciją siųsime ta pasirinkta kalba. Nestandartinei komunikacijai pasiliekame teisę vartoti anglų kalbą. Bet kuri kita kalba dokumentams arba komunikacijai naudojama tik dėl patogumo ir mūsų neįpareigoja toliau bendrauti ta kalba.

23. Intelektinės nuosavybės teisės

23.1 Intelektinės nuosavybės teisės (toliau– IN teisės) reiškia visas tiesiogiai ar netiesiogiai su Paslaugomis, Terminalais, svetaine, interneto sričių vardais, visu turiniu, Paslaugų technologijomis ir logotipais susijusias teises, įskaitant, be kita ko, autorių teises, asmenines neturtines teises, duomenų bazės gamintojo teises, prekių ženklus, teises į pavadinimą, naudingus modelius ir dizaino teises, patentus ir visas kitas išimtines ir neišimtines teises visame pasaulyje, galiojančias dabar arba galinčias galioti, būti suteiktomis ar perduotomis ateityje.

23.2 Mes (arba mūsų licencijų išdavėjai) esame vieninteliai visų su Paslaugomis susijusių IN teisių savininkai, ir nė viena šių Sąlygų nuostata nėra aiškinama kaip IN teises perduodanti ar suteikianti jums. Jums draudžiama IN teises kopijuoti, imituoti arba naudoti be išankstinio rašytinio mūsų sutikimo.

23.3 Mes jums suteikiame asmeninę, ribotą, neišimtinę, atšaukiamą, neperleidžiamą (be teisės į sublicenciją) licenciją elektroniniu būdu naudotis Paslaugomis mokėjimo operacijoms priimti.

23.4 Be išankstinio rašytinio mūsų sutikimo draudžiama i) jums pagal šias Sąlygas suteiktas teises perleisti trečiajai šaliai; ii) trečiajai šaliai suteikti galimybę naudotis Paslaugomis (išnuomojant ar kokiu kitu būdu); iii) rankiniu ar automatizuotu būdu, pvz., naudojant robotus, vorus, duomenų perėmiklius ir pan., naudoti ir stebėti „SumUp“ sistemoje esantį turinį, medžiagą ar informaciją; iv) „SumUp“ turinį, medžiagą ar informaciją kopijuoti, atkurti, pakeisti, modifikuoti, imituoti, viešai skelbti, perpublikuoti, įkelti, siųsti, perduoti, perparduoti arba platinti; v) pažeisti Paslaugų roboto apribojimų antraštėse nurodytus apribojimus, ignoruoti ar apeiti techninių Paslaugų apribojimus, naudoti įrankius Paslaugų priemonėms ir funkcijoms, kurios paprastai yra išjungtos, suaktyvinti arba Paslaugą dekompiliuoti, išardyti ar kitu apgrąžos inžinerijos būdu analizuoti, išskyrus atvejus, kai toks apribojimas aiškiai draudžiamas teisės aktais; arba vi) Paslaugas naudoti šiose Sąlygose neleidžiamais tikslais.

23.5 Naudodamiesi Paslaugomis galite sugeneruoti ir mums pateikti turinį (toliau– Naudotojo turinys). Jūs išlaikote visas su šiuo Naudotojo turiniu susijusias teises, atsižvelgdami į teises, kurias mums suteikiate sutikdami su šiomis Sąlygomis. Pateikdami bet kokį Naudotojo turinį, pripažįstate, kad esate turinio savininkas arba kad turite autorių teisių subjekto leidimą turinį pateikti, ir mums suteikiate pasaulinę, neišimtinę, be atskaitymų autoriams, visiškai apmokėtą, perleidžiamąją ir sublicencijuojamą teisę šį turinį naudoti ir atkurti su Paslauga ar „SumUp“ susijusiai reklaminei veiklai ar viešam eksponavimui. Jūsų pateiktą Naudotojo turinį galite ištrinti nutraukdami savo Paskyros veiklą. Naudodamiesi Paslaugomis, neteiksite Naudotojo turinio, kuris: i) yra apgaulingas, klaidinantis, neteisėtas, nešvankus, nepadorus, pornografinis, įžeidžiantis, šmeižikiškas, grasinantis, persekiojantis, kupinas neapykantos, užgaulus arba kurstantis; ii) skatina elgesį, laikytiną nusikalstama veika arba užtraukiantį civilinę atsakomybę; iii) pažeidžia pareigą kuriam nors asmeniui ar subjektui arba pažeidžia asmens ar subjekto teisę, įskaitant teisę į viešumą ir privatumą; iv) sudarytas iš sugadintų duomenų ar kitų kenksmingų, pavojingų ar ardomųjų failų; v) reklamuoja su „SumUp“ ar šios bendrovės partneriais konkuruojančias prekes ar paslaugas; arba vi) mūsų nuomone, trukdo kuriam nors asmeniui ar subjektui naudotis ar mėgautis Paslauga, kelia mums grėsmę arba užtraukia mums atsakomybę. Nors Naudotojo turinio neprivalome tikrinti, redaguoti ar stebėti, pasiliekame teisę jūsų iš anksto neįspėję Naudotojo turinį bet kuriuo metu redaguoti arba ištrinti. Jūs pripažįstate, kad naudodami Paslaugas galite susidurti su įžeidžiančiu, nepadoriu arba nepageidaujamu Naudotojo turiniu. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokio jūsų Naudotojo turinio praradimą ar sugadinimą.

24. Pataisos

24.1 Turime teisę šias Sąlygas bet kuriuo metu papildyti, pakeisti, pašalinti, nutraukti arba nustatyti bet kuriam Paslaugų aspektui taikomas sąlygas.

24.2 Mes jums pranešime apie siūlomus šių Sąlygų pakeitimus išsiųsdami el. laišką jūsų Paskyroje nurodytu pagrindiniu el. pašto adresu arba paskelbdami pranešimą Programėlėje.

24.3 Siūlomas pakeitimas įsigalios praėjus dviem (2) mėnesiams nuo pranešimo datos, nebent prieš šiems pakeitimams įsigaliojant mums pranešite, kad nesutinkate su siūlomais pakeitimais. Pakeitimai, dėl kurių šios Sąlygos jums taps palankesnės, įsigalios nedelsiant, jei taip nurodoma išsiųstame pranešime apie pakeitimus.

24.4 Naujausią Sąlygų versiją rasite mūsų svetainėje. Turite teisę bet kada mūsų paprašyti pateikti jums šių Sąlygų kopiją.

25. Atskiriamumas

25.1 Jei kurią nors šių Sąlygų dalį atitinkamos jurisdikcijos teismas pripažintų negaliojančia, neteisėta ar nevykdytina, tokia dalis bus atskirta nuo likusių Sąlygų, kurios ir toliau bus galiojančios ir vykdytinos, kiek tai leidžia teisės aktai.

26. Teisių perleidimas

26.1 Turime teisę laisva valia šiose Sąlygose nustatytas savo teises ir įsipareigojimus perleisti trečiosioms šalims ir pagal šias Sąlygas bus laikoma, kad jūs tokiam teisių perleidimui duodate savo sutikimą.

26.2 Jūs negalite šiose Sąlygose nustatytų savo teisių ir įsipareigojimų perleisti trečiosioms šalims be išankstinio rašytinio mūsų sutikimo.

27. Ginčai

27.1. Visi skundai dėl Paslaugų pirmiausia turi būti pateikiami mums susisiekiant su mūsų klientų aptarnavimo skyriumi pagalba@sumup.lt. Į jūsų skundą atsakysime raštu arba naudodami kitokią patvarią laikmeną per 15 (penkiolika) Darbo dienų nuo skundo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais dėl priežasčių, kurių mes negalime kontroliuoti, galime atsiųsti jums preliminarų atsakymą, nurodydami vėlavimo priežastis ir terminą, per kurį gausite mūsų galutinį atsakymą. Bet kuriuo atveju galutinis atsakymas bus pateiktas ne vėliau nei per 35 (trisdešimt penkias) Darbo dienas nuo skundo gavimo dienos. Skundų nagrinėjimas yra nemokamas. Jeigu jūs nebūsite patenkintas mūsų galutiniu atsakymu arba jeigu jums neatsakysime, visada turite teisę kreiptis į Lietuvos banką, kaip nurodyta 27.2 punkte, arba į kompetentingą teismą, kaip nurodyta 27.3 punkte.

27.2 Galite kreiptis į Lietuvos Banką su prašymu apsaugoti jūsų teises ir teisėtus interesus, kurie jūsų manymu buvo pažeisti. Šiuos skundus galima pateikti raštu arba elektroninėmis priemonėmis šiais adresais: i) Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius, info@lb.lt, ir (arba) ii) Žalgirio g. 90, Vilnius, el. p. frpt@lb.lt. Skundai turi būti pateikiami lietuvių arba anglų kalba.

27.3 Bet koks dėl šių Sąlygų kilęs ar su jomis susijęs ginčas, įskaitant be apribojimų ginčus, susijusius su jų galiojančia išvada, egzistavimu, negaliojimu, pažeidimu ar nutraukimu, galiausiai yra perduodamas Lietuvos Respublikos teismams, išskyrus atvejus, kai tai draudžiama ES teisės aktais. Prieš perduodant ginčą teismui, jūs ir mes pasistengsime ginčą išspręsti draugiškomis derybomis.

28. Reglamentuojantys teisės aktai

28.1 Šios Sąlygos yra reglamentuojamos ir interpretuojamos vadovaujantis Lietuvos teisės aktais.

PENKTA DALIS. Apibrėžtys ir santrumpos

29. Apibrėžtys ir santrumpos

29.1 Šiose Sąlygose vartojamų apibrėžčių ir santrumpų reikšmės aptartos toliau.

Paskyra – jūsų naudotojo paskyra, kuri sukuriama jums pas mus, kai užsiregistruojate ir užsisakote mūsų Paslaugas.

Programėlė – SumUp mobilioji programėlė, suteikianti jums galimybę naudotis Paslaugomis.

Darbo diena  – bet kuri diena nuo pirmadienio iki penktadienio, neįskaitant Lietuvos valstybinių švenčių.

Kortelė – iš anksto apmokėta ir su jūsų SumUp Paskyra susieta kortelė, kurią pagal „MasterCard International Incorporated“ suteiktą licenciją išduoda SumUp Payments Limited (susijusi bendrovė Jungtinėje Karalystėje, šioje valstybėje turinti leidimą veikti kaip elektroninių pinigų įstaiga (FRN 900700)).

Kortelės turėtojas – jūsų, kaip prekybininko, klientas, iš jūsų perkantis prekes ar paslaugas ir norintis jums atsiskaityti mokėjimo kortele.

Kortelių schemos  – kredito kortelių organizacijos, kaip apie jas kalbama visas kartu, įskaitant, bet neapsiribojant, „Visa“, „MasterCard“ ir „American Express“.

Atgalinis nuskaitymas – atsiskaitymo suma, kuri gali būti išskaityta iš jūsų Paskyros, jei Atsiskaitymas yra užginčijamas, jį dėl kokios nors priežasties atšaukia atitinkama Kortelių schema, mūsų mokėjimus apdorojantis mokėjimo paslaugų teikėjas, Kortelės turėtojas arba kuri nors iš mūsų pasirinktų finansų įstaigų, jei Atsiskaitymas neautorizuojamas arba mes turime pagrindo manyti, kad Atsiskaitymas buvo neautorizuotas arba jis galimai yra neteisėtas, įtartinas arba pažeidžia šias Sąlygas.

Elektroniniai pinigai – jūsų Piniginėje esanti piniginė vertė, kurią jums išleidžiame mainais į pinigus, gautus iš jūsų arba gautus jūsų naudai iš trečiųjų asmenų.

Mokesčiai – bet kokie mokesčiai, kuriuos jums taikysime už naudojimąsi mūsų Paslaugomis ir kurie prieš kiekvieną Išmoką bus nuskaityti iš bet kokios sumos, kurią jums būsime skolingi. Mūsų taikomi mokesčiai nurodyti Mokesčių sąraše.

Mokesčių sąrašas – neatsiejama šių Sąlygų dalis, išvardinanti visus taikytinus Mokesčius ir pateikiama mūsų svetainėje adresu  https://help.sumup.com/hc/lt.

IN teisės  – intelektinės nuosavybės teisės, aprašytos šių Sąlygų 23.1 punkte.

Tinklo teisės – taisyklės, kurias nustato kredito kortelių organizacijos, įskaitant Kortelių schemas.

Partneris – trečiasis asmuo, su kuriuo palaikote atskirus komercinius santykius, suteikiančius jums galimybę priimti e. prekybos mokėjimus per Partnerio programėlę.

Partnerio programėlė – trečiojo asmens programėlė, per kurią galite priimti e. prekybos mokėjimus, kuriuos mes apdorosime pagal šias Sąlygas. Tai gali būti mobilioji programėlė arba svetainė, kurią jums Partneris teikia pagal atskirą jūsų ir partnerio sudarytą komercinį susitarimą.

Partnerio mokesčiai – Partnerio vardu taikomi mokesčiai, kuriuos mes, jei taip susitarsite su Partneriu, galime nuskaičiuoti iš jūsų, kad surinktume pinigus, kuriuos turite mokėti Partneriui pagal atskirą su Partneriu sudarytą komercinį susitarimą.

Išmoka  – bet kokia suma, kurią jums turime išmokėti pagal šias Sąlygas, susijusi su jūsų priimtais Atsiskaitymais, kuriuos mes apdorojome.

PCI atitiktis – jūsų įsipareigojimas šių Sąlygų galiojimo laikotarpiu laikytis taikytinų mokėjimo kortelių sektoriaus duomenų saugumo standarto (angl. Card Industry Data Security Standard, PCI-DSS) nuostatų.

Planas – mūsų siūlomas kainų už naudojimąsi mūsų Paslaugomis planas. Galimi mūsų Planai skelbiami mūsų svetainėje https://help.sumup.com/hc/lt.

Rezervas – rezervas, kurį sukaupiame iš laikinai užlaikytų jums skirtų Išmokų, siekdami užtikrinti, kad tinkamai įvykdysite savo mokėjimo įsipareigojimus pagal šias Sąlygas.

Paslaugos – reiškia mūsų atliekamą mokėjimų apdorojimą, elektroninių pinigų sąskaitos atidarymą, elektroninių pinigų išleidimą ir išpirkimą, mokėjimo operacijų įvykdymą ir kitas paslaugas, kurias jums teikiame pagal šias Sąlygas.

SumUp  (arba „mes“ įvairiomis šio žodžio formomis) – SumUp EU Payments UAB, Lietuvoje įsteigta uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 305074395, registracijos adresas – Upės g. 23, 08128 Vilnius, Lietuva, kuriai Lietuvos bankas suteikė leidimą veikti kaip elektroninių pinigų įstaigai (licencija Nr. 56, išduota 2019 m. rugpjūčio 27 d.).

Skaitytuvas – kortelių priėmimo įrenginys, kurį turite naudoti (įsigiję, išsinuomoję ar kitaip), kad galėtumėte priimti savo klientų mokėjimus kortelėmis, kuriuos mes apdorosime.

Sąlygos  – pirmiau išdėstytos sąlygos ir nuostatos, reglamentuojančios jūsų naudojimąsi mūsų Paslaugomis.

Teritorijosvisos šalys, kuriose veikiame. Jų sąrašą galite rasti mūsų svetainėje adresu https://help.sumup.com/hc/lt. Turite turėti leidimą vykdyti verslą vienoje ar keliose iš šių Teritorijų, kad galėtumėte būti mūsų klientas ir naudotis mūsų Paslaugomis.

Atsiskaitymas – mokėjimo operacija, atliekama Kortelės turėtojo mokėjimo kortele, jums šiuo tikslu naudojantis jūsų turimu suderinamu mobiliuoju įrenginiu, mūsų Programėle ir Skaitytuvu.

Naudotojo turinys – turinys, kurį sukuriate ir mums teikiate, naudodamiesi mūsų Paslaugomis.

Piniginė – elektroninių pinigų piniginė, susieta su jūsų Paskyra ir Kortele, jei Kortelė jums yra išduota.

Jūs (įvairiomis šio žodžio formomis) – jūs, kaip mūsų klientas, sutinkantis su šiomis Sąlygomis ir besinaudojantis Paslaugomis.